John Ramirez

John Ramirez je bývalý satanista a okultista, který se hlásí ke křesťanství. John tvrdí, že měl od dětství s ďáblem důvěrný vztah. Hovořil s ním dlouhé hodiny a oddaně mu sloužil. Ďábla nazýval tátou. Skrz čarodějnictví dával lidem různé nemoci. Dělal všechny démonské obřady, které se dají dělat, např. polykal zvířecí krev a střelný prach. Byl obklopen lidmi z démonického světa, chodil do démonických církví. Údajně měl smlouvu s démony v Miami, Africe, New Yorku…

John Ramirez

Současnost
John padl do satanových pastí, především do evangelia prosperity, které je přímo napojeno na démony. John také zavádí křesťany k magii a čarodějnictví (podobně jako „křesťanský“ směr Hnutí Víry). Je to smutné napsat, ale John opět naplno začal sloužit ďáblu a jeho démonům. Jeho počínání znedůvěryhodňuje jeho svědectví o životě před obrácením.

Modleme se za to, ať  John procitne! Amen.

„Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach!“
Bible, překlad 21. století, Juda 1,11

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?