Spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví

Současným trendem v mnoha církvích je zbořit zeď, která je mezi protestanty a katolíky. Křesťané ve velkém rozsahu podléhají učení, že je čas mezi sebou spolupracovat na zlepšení světa. Křesťané ale zapomínají, že nepatří světu, neboť  mají občanství v Nebi.

„Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Bible, překlad 21. století,Filipským 3,18-21

Římsko-katolická církev se spojuje se světem
Současný trend je takový, že Římsko-katolická církev se spojuje s politickými vládci. Katolická církev hledá světské výhody, prosazuje své mocenské postavení ve světě a svět jí uznávaná. Podle světa je Římsko-katolická církev jediná pravá církev.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, překlad 21. století,Jakub 4,4

Římsko-katolická církev je pořád stejná
Římsko-katolická církev se vůbec nezměnila: zpovídání se knězi, odpustky, modlářství, modlení se k démonům (Marii a „svatým“), spolčování se s okultisty, nebiblické křty, používání satanových symbolů… Obrovské jejich rouhání je pojmenování člověka SVATÝM OTCEM (papež). Žádný člověk si nezasluhuje tento titul, neboť  Otče říkáme našemu Nebeskému Otci. Proti tomu musíme protestovat!

Charismatici se spojují katolíky
S Římsko-katolickou církví se spojují už i letniční a charismatici. Tood White řekl:

„Věřím, že katolická církev a křesťanská (protestanská) církev se spojí. Právě teď. Ve jménu Ježíše.“
Todd White

Video: Tood White: „Katolická a protestantská církev se spojí“
Nahlásit nefunkční video

Video: Todd White se modlí s katolickým knězem
Nahlásit nefunkční video

Spojení protestantských církví s katolickou církví proběhlo i na Awakening Europe v Praze (2017). Awakening Europe je křesťanský festival, který pořádá GODfest Ministries Inc. – právnická osoba z USA, jejímž ředitelem je Ben Fitzgerald, který pochází z kontroverzního křesťanského sboru Bethel Church.

Video: Spojení protestantských církví s Římsko-katolickou církví (Awakening Europe, Praha 2017)
Nahlásit nefunkční video

Kenneth Copeland (americký miliardář, křesťanský kazatel a evangelista prosperity, který spadá pod Hnutí Víry) dokonce prohlásil, že protestantská reformace byla nejškodlivější duchovní věc, a že již skončila (spojení církví je dokonáno).

Video: Kenneth Copeland: „Protestantská reformace skončila“
Nahlásit nefunkční video

Naše společenství
Naše společenství křesťanů se považuje za protestanty, protože nemůžeme být jednotní s žádným falešným náboženstvím. Nemůžeme být jednotní s učením Římsko-katolické církve, neboť  toto učení vede mnoho lidí na širokou cestu, která vede do „pekla“. Každý křesťan se musí striktně sdržet Písma a duchovně se nespojovat s někým, kdo se dlouhodobě šíří falešné křesťanství, vytváří si vlastní (nebiblické) zákony. To ale vůbec neznamená, že Římsko-katolickou církev nenávidíme, že s katolíky soupeříme! To rozhodně ne! Je nám velice líto, že učení Římsko-katolické církve je v mnoha směrech nebiblické. S velkou lítostí a pokorou se modlíme za všechna falešná náboženství, odpadlické církevní organizace, které odpadávají od Písma.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?