Mark Hemans

Mark Hemans
Mark Hemans je australský křesťanský kazatel, který uzdravuje lidi „na dálku“ vírou. Nelze přehlédnout, že Mark Hemans používá stejné šarlatánské praktiky jako Benny Hinn, Todd White, Daniel Kolenda a další „léčitelé“ spadající pod „křesťanský“ směr Hnutí Víry. Mark Hemans je falešný léčitel, který si udělal z „léčení“ lidí  dobrý  byznys (evangelium prosperity). Mark používá hypnózu a magii (čarodějnictví), aby si udržel a získal nové následovníky. Co Mark označuje za vymítání démonů, to je pouze divadlo démonů. Vymítání démonů vypadá jinak!

Mark Hemans

Závěr
Mark Hemans je falešný prorok propagující svá lživá znamení a zázraky. Modleme za toho člověka, aby činil pokání –  aby se odvrátil od falešného učení a zlých skutků. Amen.

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,22

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,12

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Pozor na evangelium prosperity!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?