Mark Hemans

Mark Hemans je australský křesťanský kazatel, který uzdravuje lidi „na dálku“ vírou. Nelze přehlédnout, že Mark Hemans používá stejné šarlatánské praktiky jako Benny Hinn, Todd White a další „léčitelé“ spadající pod křesťanský směr Hnutí Víry. Mark Hemans je falešný léčitel, který si udělal z „léčení“ lidí  dobrý  byznys (evangelium prosperity). Mark Hemans používá hypnózu a magii (čarodějnictví), aby si udržel a získal nové následovníky. Je to falešný prorok propagující svá lživá znamení a zázraky.

Mark Hemans

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,22

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Pozor na evangelium prosperity!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?