Škola, vzdělávací proces a ďábel

Působnost ďábla ve školství
Určitá působnost ďábla a jeho démonů je zřetelná prakticky všude na Zemi (ekologie, sport, kultura, politika, zdravotnictví, filmový a hudební průmysl…), školství, vzdělávací proces samozřejmě není výjimka. Pro křesťany by to nemělo být překvapení, protože Bible jasně hovoří o tom, že tento svět je plný lží a klamu. Tento svět je ďáblův spolek a jedna velká iluze! Je to díky tomu, že dočasným a omezeným vládcem tohoto světa je ďábel, který je arcilhář, otec lži. Ďábel má spoustu nohsledů – expertních lhářů, kteří šíří kolosální lži. Mezi ně patří nejen démoni, ale i někteří politici, státní úředníci, podnikatelé, vědci, učitelé, lékaři…

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 5,19

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť  je lhář a otec lži.“
Bible, překlad 21.století, Jan 8,44

Ať  to víme nebo ne, ďábel se snaží lidi vychovávat už od dětství. Český školský zákon hovoří o preprimárním vzdělávání (mateřská škola), primárním vzdělávání (základní škola), sekundárním vzdělávání (základní a střední škola) a terciárním vzdělávání (vyšší odborná škola, vysoká škola).

Na základní škole se děti učí číst, psát, počítat apod., to je v pořádku. V pořádku už není, že ve vzdělávacím systému je kladen důraz na spekulace, podvodné vědecké teorie, pseudovědce (Lemaître, Newton, Koperník, Einstein, Darwin atd.), okultismus a okultisty, informační zahlcení a přetížení… V současném vzdělávacím systému jsou spekulace, polopravdy i doslovné lži, vydávány za neomylnou pravdu. Spoléhat se na něco ze světa, to je ďáblovo vedení! Ďábel ví, že velké lži, aby je člověk přijal za pravdu, potřebují velkou a neustálou propagandu. Ďáblova „příručka“, kterou mimo jiné používají dnešní média, říká: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.

Dneska vidíme, že se z dětí stává státem schválená stejnorodá skupina, která má poslušně přijímat určené informace, v některých případech se jedná o podvody a lži. Škola je mimořádně silný manipulativní a dezinformační nástroj, který vede děti k nerozsuzování a slepému přijímání informací, názorů a postojů. Děti nechodí do školy, aby se naučily přemýšlet, ale aby se naučily přijímat předem připravenou látku. Většina učitelů bere žáky jako prázdné nádoby, do kterých ve škole „nalévají“ předem dané informace. Čím déle je člověk zapojen do vzdělávacího procesu, tím má větší problém poznat pravdu. Školský systém (ďábel) má za úkol naprogramovat lidi na ďáblovu „pravdu“. Velkým úkolem školy (ďábla) je sjednotit děti s Babylonem – vládnoucím systémem tohoto padlého světa.

Podvodné vědecké teorie
Nelze přehlédnout fakt, že škola učí děti slepě přijímat podvodné vědecké teorie (vymyšlené teorie). Je s podivem, že pouhé vymyšlené teorie, které jsou vydávány za pravdu, musí později vyznávat všichni, kdo chtějí být uznávanými členy vědecké obce.

Kolik vědců v 70. letech minulého století tvrdilo, že nová doba ledová rychle přichází. Za 10 let stejní vědci začali strašit globálním oteplováním. Studie Meze růstu v roce 1972 tvrdila, že podle vědeckých výzkumů a analýz, lidstvo vyčerpá v příštích 30 letech většinu klíčových nerostných zdrojů (ropu, zemní plyn atd.). Nic z toho se nepotvrdilo, ropy i zemního plynu je stále dostatek, současná naleziště nejsou vytěžena a nová se objevují. Takto bych mohl pokračovat dál a dál.

Věda = spousta spekulací, dezinformací, ryzích výmyslů a očividných lží.

Řada lidí si neuvědomuje, že každá nepravdivá vědecká teorie, která tvrdí, že je pravda, je dezinformace, „fake news“. Kdo šíří tyto dezinformace, je dezinformátor. Toto se samozřejmě může dít vědomě i nevědomě. Podstatou dezinformace je určitá informace, která je ale zavádějící nebo nepravdivá. Dezinformace negativně ovlivňují a manipulují člověka.

Doporučený článek k prostudování: Věda jako zdroj pravdy?

Lež, kterou považujeme za pravdu, má negativní vliv na náš duchovní život. Ďáblovým cílem je devastovat náš duchovní život.

Podvodná je vědecká teorie o vzniku a stáří Země. Další podvod je evoluční teorie. Teorie, že se lidé vyvinuli ze šimpanze, či z jakékoliv jiné opice, je kolosální podvod – „fake news“. Tento podvod, který se šíří až fanatickým způsobem, slouží k oklamání a ovládání mas. Nebo si snad myslíte, že máte v rodokmenu opice? Málokterý učitel říká svým žákům, že se vědci v některých případech pouze domnívají a spekulují. Díky tomu berou lidé vědu, jako zdroj neomylné a úplné pravdy.

Učitel, který vyučuje bludy, má velký problém s Bohem!

„Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 18,6

Rozhodně netvrdím, že úplně všechno je ve vědě a vzdělávacím procesu podvodné. Je potřeba si uvědomit, že ďábel s oblibou mísí dobro se zlem, pravdu se lží. Ďábel miluje polopravdy, protože polopravda je ve finále lež! Ďábel miluje lži, které se hodně podobají pravdě. Velký pozor na oblíbený satanův mix 95% pravdy a 5% lži!

„A není divu, vždyť  sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 11,14-15

Propagace LGBT komunity
V našem vzdělávacím systému (pravděpodobně i zahraničním) vidíme pozitivní propagaci LGBT komunity (homosexualové, bisexualové, transgender). Toto se děje už na základních školách. Tím chce vzdělávací systém (ďábel) říct, že LGBT je v pořádku – je vhodné to vyzkoušet. I díky tomu z dětí rostou nový degeneráti. Jak říká ďáblova „příručka“: „Chceš-li porazit nepřítele – vychovej jeho děti“.

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
ČSP, 1. Korintským 6,9-10

Okultismus a satanismus ve školství
Další věc je propagace, praktikování a doporučování okultismu a satanismu. Už v mateřských školách děti kreslí okultní symboliku a mandaly, cvičí jógu a dostávají se do bezmyšlenkovitého stavu – změněného stavu vědomí (což je vstupní brána pro posednutí démonem), převlékají se do kostýmů (čerti, čarodějnice, vodníci apod.), které symbolizují a uctívají temné síly (démony). Výjimkou nejsou satanské a čarodějnické rituály (okultní obřady) typu Halloween. Některé děti se pak pokouší probudit v sobě magické a čarovné schopnosti. Kdo se obléká do kostýmu čarodějnice, ať chce nebo ne, ztotožňuje se s čarodějnicemi a čarodějnictvím, propaguje okultismus a otevírá se silám zla (démonům)! I díky tomu vidíme zdémonizované děti, které jsou zasvěcené démonům. Díky okultním obřadům, které se praktikují ve školách, jsou některé školní budovy zasvěceny teritoriálním démonům.

Doporučené články k prostudování: Co je okultismus?, Nebezpečí jógy, Co je posednutí démonem?

Dneska vidíme, že okultismus a satanismus je společností přijímán až obdivován. To je důsledek, nejen systematického vymývání mozků ve škole, ale také důsledek sledování mainstreamu. Také je to důsledek manipulace a masové hypnózy. Dneska reálně vidíme zhypnotizovanou a zmanipulovatelnou společnost, která jedná nelogicky, proti Bohu. Ďábel totiž ze všech stran na lidi doslova chrlí informace/dezinformace, které mají zastiňovat a urážet Boha.

Informační zahlcení ve škole
Dnešní školský systém dává důraz na informační přetížení, zahlcení – systém zahlcuje děti velkým (často nepotřebným, nadbytečným) množstvím informací. Žáci se z velké části učí to, co nebudou nikdy potřebovat. Lidská mysl je dokonale zahlcena a oslepena. Informační zahlcení vede ke stresu, vnitřnímu napětí a strachu, laxnosti, demotivaci, lhostejnosti, apatii (naprostá pasivita, zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům, snížení afektivní a pudové stránky života), k neschopnosti reálně zpracovávat další informace. Pokud dítě zažívá informační zahlcení ve škole, k tomu ještě ve svém volném čase nadměrně sleduje internet, televizi apod., musí mít duchovní problémy. Sledování televize silně formuje mysl člověka, neboť  se skrz televizi provádí masová hypnóza, která má za úkol přebrat vládu nad lidskou myslí a vůlí. Televize je nástroj každodenní psychologické manipulace a sugesce. Televize (filmy, seriály, zprávy) je nejmocnějším nástrojem propagandy v dnešním světě. Je to silný nástroj k formování myšlení mas. Kdo má televizi jako zvukovou kulisu, tam  je dílo zkázy dokonáno – člověk je zmanipulovaná loutka ďábla, která bez rozsouzení přijímá informace.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

Značný vliv na formování myšlení mas má také hudební průmysl. Některé písničky propagují užívání drog, alkoholismus, nevázaný sex, sebevraždy, jiné doslova oslavují ďábla a jeho démony (Root – Píseň pro satana, Kabát – Go satane go, Lucie – Černí andělé, Bílá a Gott – Co sudičky přály nám, a řada dalších). V jedné písni (Jebroel – Kind Van de Duivel) malé děti zpívají: „Jsem dítě ďábla“ (klip si můžete přehrát zde).

Dneska vidíme „zašpuntovanou“ generaci, která tráví většinu dne se sluchátky na uších. Tyto děti žijí ve svém světě, který je zavádí k hledání jejich osobního démona. Nejhorší je, že některé školy používání sluchátek vyžadují. Například tehdy, když studenti pracují samostatně na technických projektech a nesmí vyrušovat.

Doporučené články k prostudování: Satan v hudebním průmyslu, Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály

Důraz na co nejvyšší výkon
Dnešní školský systém dává důraz na co nejvyšší výkon. Na děti je vyvíjen, bez ohledu na jejich dané možnosti a schopnosti, velký tlak. Obecně řečeno, současná doba je hodně zaměřená na výkon. Z dětí se mají stát poslušní otroci, kteří budou v budoucnu plnit úkoly ďábla. Přílišný tlak na děti může být příčinou anorexie, deprese, syndromu vyhoření, sebepoškozování, agrese, hyperaktivity…

Závěr
Od malička je nám vzdělávacím procesem vnucováno, že Bůh neexistuje, jak je důležité spoléhat se na vědu, jaká je naše realita, jak chytří, pokrokoví lidé jsou… Vzdělávací procesy v celém západním světě jsou silně zaměřeny na vzpouru vůči Bohu. To je opak toho, jak má člověk žít.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 17,24-27

Značný vliv na zasťiňování Boha mají také média a jejich řízené informace (spekulace, polopravdy i doslovné lži) a informační zahlcení. Tyto informace často mají charakter manipulace, zasévání pochybností a strachu. Všichni mají být tímto způsobem oklamáni a odvedeni od Boha. Lidé mohou být zmanipulováni k takovému jednání, které si sami nedokáží vysvětlit. Dokonce může nastat situace, kdy člověk přestane vnímat své svědomí.

Velký problém je, že většina lidí je tak spjata se světem (ďáblem), že bezmezně věří tomu, co je psáno ve Wikipedii, v kronikách, v odborných časopisech, ve vědeckých studiích atd. Dneska vidíme neuvěřitelně naivní lidi, které si podle vlastních požadavků vychoval ďábel. Vidíme dokonce křesťany, kteří jsou úzce spjati se světem! Křesťan nemá milovat nic světského, nemá se tady zabydlovat. Naše občanství je v Nebi. Náš hlavní cíl je věčnost!

„Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21.století, Filipským 3,18-20

„Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši,“
Bible, překlad 21.století, 1. Petr 2,11

„Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.“
Bible, překlad 21.století, Jan 15,19

Díky spojení se s Babylonem a milování světských věcí, se lidé odmítají podívat na věci (např. vzdělávací systém) kriticky a s odstupem. Lidé si nechtějí připustit, že celý život mohou být obelháváni. Za tímto jednáním je lidská pýcha – hřích!

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 16,18

„Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Bible, překlad 21.století, Marek 7,20-22

Ďábel vsunul do vzdělávacích procesů sebestřednost, okultismus, genderová studia, adopce dětí homosexuály, vyvyšování falešných náboženství… Ďábel si pro své zločinné úmysly vychovává děti a novou populaci. Ďábel ví, jak je důležité vychovávat děti už od útlého věku. Už v mateřských školách jsou dětem předkládány lži, které se tváří jako pravda. Dítě tyto lži musí „pochopit“ co nejdříve, dokud ještě nemá dostatek rozumu, protože později by něco takového jen těžko nekriticky přijalo. Pro ďábla je výhodné, aby člověk už od mala bral za dobro a samozřejmost pýchu, homosexualitu, okultismus, falešná náboženství… Pro ďábla je výhodné, aby člověk zanevřel na vlastní národ, stát a tradiční rodinu.

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible, překlad 21.století, Izaiáš 5,20

Ať to víme nebo ne, vzdělávací procesy (ďábel) se snaží vychovat otroky moderní doby a loutky globálních elit a ďábla samotného, kteří budou striktně odmítat Boha, vyvyšovat všechno zlé a milovat všechno světské. Pro ďábla je ideální, když člověk neví, že je jeho loutka, otrok!

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, překlad 21.století, Jakub 4,4

Přes všechno výše uvedené, křesťané nejsou fanatici, kteří budou dětem zakazovat chodit do školy. Pokud chci získat určitou odbornost, určité zaměstnání, je potřeba dosáhnout určitého stupně vzdělání. Otázka samozřejmě je to, co chce Bůh. Pouze Bůh ví, co je pro nás nejlepší! Naše priorita by měla být Boží vůle, ne naše představy a tužby.

„takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Bible, překlad 21.století, 1. Petr 4,2

Určitě je vhodné říct dětem pravdu o školství. Je potřeba říct, že se tam vyučují věci dobré i špatné. Je potřeba říct, že jóga je sjednocení se s božstvem. Je potřeba říct, že evoluční teorie je podvod. Je potřeba vést děti k Ježíši Kristu a duchovnímu pokoji. Pokoj a radost v Duchu Svatém nastává ve chvíli, kdy si uvědomíme vlastní ztracenost a závislost na Ježíši, který je absolutním vládcem světa. Tehdy opadají všechny starosti a obavy z ďábla, neboť si uvědomujeme, že máme toho Silnějšího. Ďábel má do jisté míry působnost všude na Zemi, jeho moc je však velmi omezená a Bohem dozorovaná. Z Bible víme, že Bůh Ježíš má absolutní  moc. Jakou moc pak má ďábel? Pouze takovou, jakou mu Bůh dovolí. Ďábel je jako pes uvázaný na vodítku. To vodítko ve svých rukách pevně drží Bůh! Amen.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 28,18

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Bible, překlad 21.století, Židům 4,13

„Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Bible, překlad 21.století, Jan 16,33

Může vás zajímat:
Ďábel a jeho démoni mají políčeno na rodiče a jejich potomky!
Výchova dětí v dnešní době nevýchovy
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Evoluce je velký podvod!
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Eutanazie, asistovaná sebevražda
Homosexualita, homosexuální chování
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?