Reinhard Bonnke

Reinhard Bonnke (1940-2019) byl německý letniční evangelista, který proslul svými velkými evangelizacemi na africkém kontinentě. Bonnke v roce 1967 odjel se svou manželkou a jednoročním synem do Afriky. V roce 1974 založil misijní organizaci CfaN (Christ for all Nations/ Kristus pro všechny národy). CfaN je firma, právnická osoba. V programu dalšího budování věřících vydala CfaN více než 180 milionu knih a brožur a většinu jich rozdala na svých evangelizačních akcích.

Jak se Bonnke dostal k Bohu?
Údajně od svého dědy, který byl pastor. Jeho děda poznal Boha (Bonnke hovoří o Duchu svatém), když byl velmi vážně nemocný. Této nemoci se prý zbavil tak, když ho vzal americký misionář Loius Graff za ruku, v tu chvíli prý prošel jeho tělem „proud síly“ a on byl zázračně uzdraven (bez modlitby?). To tvrdí Reinhard Bonnke…

„Byl jsem poslán, abych předvedl moc Ducha svatého. Vzal mého dědu za ruku a proud síly prošel tělem mého nemocného dědy. On vyskočil z postele zcela uzdraven.“
Reinhard Bonnke

Video: Jak se Reinhard Bonnke dostal k Bohu (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

Rakovina
Reinhard byl operován kvůli zhoubnému nádoru. Po náročné léčbě (sériích chemoterapií) se opět vrátil to běžného života. Nemoc se však vracela. Reinhard svou nemoc netajil, otevřeně o ní hovořil, sdílel fotky na sociálních sítích atd.

Reinhard Bonnke
Reinhard Bonnke v období rakoviny (fotografii sám dal na sociální sítě)

Daniel Kolenda – nástupce Bonnkeho
Součástí CfaN je misionář a evangelista Daniel Kolenda, který je nástupce Bonnkeho. V roce 2017 se Bonnke rozloučil s Afrikou a vedení CfaN převzal bratr Kolenda. Kolenda je v současnosti předním evangelistou, prezidentem a generálním ředitelem CfaN.

Nebiblické učení
V některých případech kázal Reinhard Bonnke nebiblické učení:

1. Může křesťan nahlížet na víru jako na prostředek, kterým je Bůh omezen a skrze který je možné Bohem manipulovat? V žádném případě! Omezený bůh = falešný bůh!

„Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra.“
Reinhard Bonnke

„Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

2. Jestliže člověk trpí nedostatkem víry, vyčerpá se dynamika Boha? To zavání vírou v omezeného, nesvrchovaného boha, které Bible nezná!

„Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá.“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

3. Ďábel je již poražen skrze kříž. Je to samotný Bůh, kdo ďábla svrhne.

„Skrze nás chce chce Bůh nadobro skoncovat se zlem a s ďáblem…“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Skrze nás chce Bůh nadobro skoncovat se zlem a s ďáblem (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

4. Stačí se spoléhat na pomazání? Máme se spoléhat na Boha, ne na sebe.

„Boží elektrárny i zásobárny máte k dispozici. Můžete se spolehnout na pomazání.“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Můžete se spolehnout na pomazání (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

5. Opravdu se Duch Svatý křesťanům ukázal až ve 20. století?

„Až ve 20. století se Duch svatý ukázal věřícím po celém světě“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Až ve 20. století se Duch svatý ukázal věřícím po celém světě (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

Věřil v jistý druh „očistce“
Pokud to chápu správně, tak bratr Bonnke věřil v jistý druh „očistce“, neboť  kázal o vylidnění „pekla“ a zaplnění Nebe. Čistě teoreticky, pokud by nyní existovalo „peklo“ (jako reálné místo, kde jsou hříšníci v tělech mučeni, ponižováni a šikanováni), šlo by někoho odtamtud „teleportovat“, nějakým způsobem ho odtamtud vykoupit? Máme se snad modlit za mrtvé, aby jim dal Bůh milost spásy? Nic takového nás Písmo neučí.

Zdroj: cfan.eu

Vyučování o „pekle“
Podle Bonnkeho je „peklo“ reálné místo (i z fyzikálního hlediska – hořící oheň atd.), kde dochází ke krutému mučení a ponižování hříšníků, kteří jsou tady v tělech (před vzkříšením?). Bratr Bonnke tvrdil, že Ježíš po svém ukřižování sestoupil do „pekel“, čímž přenesl bitvu do sídla nepřítele. Až zde prý přemohl satana tím, že mu rozdrtil hlavu. S takovým učením se můžeme setkat i v Hnutí Víry, pod které bratr Bonnke spadal. Tato nebiblická teorie naznačuje, že Ježíšova oběť na kříži byla nedostatečná!

„Bible naprosto jistě říká, že peklo ani náhodou není pro lidi, ale ďábla a jeho anděly“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke – vyučování o „pekle“
Nahlásit nefunkční video

Vzkříšení z mrtvých a návštěva „pekla“
V roce 2001 zemřel při autonehodě pastor Daniel Ekechukwu z Nigerie. Daniel ožil po 2 dnech v márnici, když jeho tělo jeho manželka dovezla na shromáždění k Bonnkemu. Daniel tvrdí, že byl 2 dny v Nebi a „pekle“, kde zažil neuvěřitelné věci. Na tato místa ho prý zavedl Boží anděl. Daniel tvrdí, že v „pekle“ viděl vojenského diktátora Nigerie. Viděl tam i křesťana, který se zapletl do okultních praktik a odpadl od Pána. A také:

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Padání pod Boží mocí?
Bonnke tvrdil, že mu Bůh řekl, aby vykonal modlitbu za křest Duchem Svatým na stadionu v Africe (Gabarone – jižní Afrika), kde bude kázat evangelium. Po této modlitbě bylo vidět, jak se masy lidí kácejí/jsou sráženi na znak k zemi, viz. video…

Video: Reinhard Bonnke v Africe (Gabarone)
Nahlásit nefunkční video

Bonnke tvrdil, že šlo o Boží moc. Nutno upozornit, že se zde začaly vyskytovat i neobvyklé projevy – viz. Torontské požehnání.

Mají křesťané křtít Duchem svatým? Ne. Křest Duchem svatým vykonává Bůh Ježíš!

On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,16-17

Pojďme se ještě podívat na padání „pod mocí Ducha“. Co vidíme na některých křesťanských akcích, je srážení lidí na znak nebiblickým příkazem, např. „oheň“. Toto lze vidět zejména u kazatelů spadající pod Hnutí Víry. Srážení lidí lze vidět na videích zde, zde, zde nebo zde. V Bibli není jediný záznam o tom, že by nějaký křesťan mávnul rukou, křičel „oheň“ nebo „haleluja“, a  v této souvislosti docházelo ke srážení lidí k zemi.

Křesťané, kteří gestem ruky a příkazem („oheň, „haleluja“…) porážejí davy lidí, dělají závadné nebiblické rituály, kterých se milerád ujímá satan, démoni.

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Srážení lidí na znak nepraktikoval pouze Reinhard Bonnke! Toto vykonávají i další evangelisté: Daniel Kolenda, Benny Hinn, Andres Bisonni, Shepherd Bushiri…

Video: Shepherd Bushiri 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Shepherd Bushiri 2.
Nahlásit nefunkční video

Bonnkeho spolupracovníci
Bonnke za života spolupracoval (v duchovní oblasti) s kontroverzním pastorem a evangelistou Benny Hinnem. Díky jejich dlouholetému přátelství měl Bonnke na Hinnově svatbě hlavní řeč. Po finanční stránce Bonnke spolupracoval s kontroverzním kazatelem Kennethem Copelandem, který tvrdí, že se Ježíš na kříži a později v pekle proměnil v satanské stvoření. Copeland také tvrdí, že každý křesťan má nezadatelné právo být zdravý, úspěšný a bohatý (evangelium prosperity). Benny Hinn a Kenneth Copeland jsou kazatelé spadající do Hnutí Víry, kteří jsou hlavními sponzory CfaN.

Bonnkeho knihy
Stejně jako mnoho dalších známých evangelistů, tak i Reinhard Bonnke prodával své knihy a DVD se ziskem, což lze považovat za evangelium prosperity. Na Awakening Europe v Praze (2017), naprosto nevhodně propagoval svou knihu Život v jednom ohni.

Video: Reinhard Bonnke – propagace knihy
Nahlásit nefunkční video

Počet karet rozhodnutí ohledně spasení
Reinhard Bonnke argumentoval tím, kolik za ním stálo spasených lidí (desítky milionů). Bonnke argumentoval vyplněnými kartičkami – rozhodnutí ohledně spasení. Pravda je taková, že nějaká kartička nehovoří vůbec o ničem! Pouze Bůh deklaruje, zda je někdo spasen! Je otázka, kolik lidí činilo pravé pokání, nechalo se pokřtít a žijí dnes po letech s Kristem. Jednou spasený – navždy spasený je samozřejmě nesmysl! Někteří křesťané říkají: „Podívej se, kolik za tím člověkem stojí spasených lidí!“. Žádný člověk sám o sobě ještě nikoho nespasil! Žádný člověk sám o sobě (bez Boha) k Bohu nikoho nepřivedl. Nikdo nemůže poznat Boha, pokud mu to Bohem není dáno. Je potřeba si uvědomit, že křesťané, kteří káží evangelium, jsou pouhými prostředníky (nástroji), které si Bůh používá. Co si budeme povídat, některé evangelizační akce (zejména ty masové) nesou známky manipulace, vidíme tam vynucování si víry a uzdravení, hypnózu, davovou psychózu atd. Toto je vždycky spojeno s démony! Pokud používáme při evangelizacích manipulaci, vymýšlíme různé techniky, jak přivést lidi k víře, „fušujeme do řemesla“ Bohu. Na místě je pokání! Více článek Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích.

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
Bible, překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.
Bible, překlad 21. století, Efeským 2,4-9

Velké náboženské probuzení na konci věků
Reinhard Bonnke hovořil o kompletním spasení Evropy a Afriky, které má nastat na konci věků. O spasení afrického kontinentu Bonnkemu prý řekl Bůh, spasení Evropy prý viděl ve vidění. Nutno podotknout, že Afrika má více než 1,2 miliardy obyvatel, Evropa 741,4 milionů obyvatel. Budou jednou tyto kontinenty opravdu křesťanské? Zatím tomu nic nenapovídá. Afrika patří mezi největší zdroje migrační vlny. Jak v Africe, tak i v Evropě, vidíme křesťanství na ústupu. Vidíme zde velkou démonizaci a bezbožnost, obrovský morální úpadek společnosti, humanismus, propagovanou homosexualitu, provozování okultismu (voodoo atd.), Islám, terorismus… Písmo nás neučí, že nastane na konci věků rozsáhlé náboženské probuzení. Písmo říká, že bude pronásledování křesťanů, soužení pro křesťany, velký morální úpadek společnosti… Více článek Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?.

„Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,7-9

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, překlad 21.století, 2. Timoteus 3,1-5

K tomuto bodu nutno dodat, že poslední doba je tady už od Ježíšova prvního příchodu. Už Jan za života říkal, že je tady poslední doba:

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, 1.Jan 2,18

I další verše říkají, že poslední doba je tady od Ježíše:

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, 1.Petr 1,19-20

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.“
Bible, Skutky 2,1-4 a 12-17

Poznáte je po jejich ovoci
Falešného proroka (učitele) rozhodně nepoznáte podle toho, kolik lidí za ním stojí, kolik lidí navštěvuje jeho shromáždění, kolik lidí následuje jeho učení, kolik má dotyčný aktivit… Podívejte se, kolik lidí stojí za papežem, kolik příznivců mají falešná náboženství (Římsko-katolická církev, Svědkové Jehovovi, Adventisté sedmého dne…). Falešného proroka poznáte po jeho ovoci. Ovocem Ducha je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, mírnost, zdrženlivost… Falešného proroka odhalují nebiblické rituály, které vykonává („ohnivé tunely“ atd.).  Falešného proroka též odhaluje nepokoj (chaos), který vyvolává. Například nebiblické rituály a příkazy, kdy jsou lidé (bezbožní i křesťané) během shromáždění tvrdě sráženi k zemi, vzduchem létají židle a další předměty. Něco podobného popisuje Daniel Kolenda, video zde.

Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7, 15-20

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,22-26

Všechno si prověřujte
Doporučuji pečlivě zkoumat Bonnkeho učení, knihy a nahrávky. Hlavním zdrojem informací by měla být pro křesťana Bible a denní rozhovory s Bohem, ne křesťanská literatura (Nespoléhej se na křesťanskou literaturu). Je velmi důležité si všechno ověřovat v Bibli a ptát se Boha (mluvit s Bohem).

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Závěr
Cílem tohoto článku není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale předložit podněty k zamyšlení. V každém případě si všechno prověřujte v Bibli, poslouchejte (neuhašujte) Ducha svatého… Modlete se za Daniela Kolendu, který v současnosti vede CfaN, pořádá evangelizace v Africe a na dalších kontinentech.

Několik videí na úplný závěr:

Video: Reinhard Bonnke – kázání ve městě Gboko (Nigérie)
Nahlásit nefunkční video

Video: Reinhard Bonnke (2012)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Reinhard Bonnke – Fire Of God
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn a Reinhard Bonnke se společně modlí
Nahlásit nefunkční video

Video: Reinhard Bonnke se modlí za Bennyho Hinna (2013) – svatba Hinna
Nahlásit nefunkční video

Může vás zajímat:
Bude spasená celá Afrika?
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Pravda o magii
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?