Ježíš je pořád s tebou. Pořád!

Křesťane, víš o tom, že Bůh Ježíš je pořád s tebou? Když jsi v zaměstnání, když vaříš, při sportu, v době nemoci… Prostě pořád! Ježíš tě miluje, opětuj Mu jeho lásku tím, že Ho budeš mít ve svém životě na prvním místě.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 10,37

Video: Ježíš je pořád s tebou
Nahlásit nefunkční video

Může vás zajímat:
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu