Nebezpečí jógy

Jóga je učení o metodách k ovládání tělesných a psychických funkcí člověka, s cílem dosáhnout vyšších duchovních stavů. Taková je evropská definice jógy. Jóga slibuje, že budete mít vyrovnaný harmonický život, dobré duševní a tělesné zdraví, štíhlou postavu, správné držení těla, zdravá záda, úspěchy v zaměstnání a mnoho dalšího. Jóga je často prezentována jako relaxační technika k osvobození od stresu a cesta k radosti a odvaze. Záměrem jógy je spojení vlastního „já“ s božstvem, vesmírnou energií. Kořeny jógy jsou v Indii – hinduismu.

Hinduismus
Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má přibližně 800 milionů následovníků. Hinduisté věří na reinkarnaci. Lidská duše se podle hinduistů po smrti znovu narodí do jiného těla. Kde a v jakých podmínkách se narodí určuje tzv. karmanový zákon. Reinkarnace je samozřejmě podvod. Pravda je taková, že hinduismus vytváří meditující jedince, sedící bez názoru a odevzdaně, tvořící dokonalou bránu pro vstup nečistých duchů – démonů. Zajímavostí hinduismu je, že uctívá desetitisíce božstev. Hinduismus uctívá všechno stvořené (lidi, stromy…), ale neuctívá Boha Stvořitele.

Známý učitel jógy hovoří o reinkarnaci
Balakhilya das je světově známý učitelem jógy a meditace, který přednášel i v České republice. Balakhilya das otevřeně hovoří o józe, meditaci, karmě, reinkarnaci (kdo do se reinkarnuje, dle jakých zákonů se reinkarnace řídí atd.). Díky aktivitám tohoto muže vidíme, jak je jóga úzce spjatá s hinduismem.

Balakhilya das
Balakhilya das

Pravda a józe
Jóga se z Indie do Evropy dostala díky lživé prezentaci (jedná o podobu cvičení pro zlepšení fyzického zdraví), kterou satan vnutil bezbožným lidem. Jóga totiž není pouhé tělesné cvičení, tělesné cvičení je pouze úvodem k meditacím a cesta do duchovního světa. V tomto duchovním světě vstupujete do kontaktu s démony. Ano, jóga je nerozlučně spjata s duchovním světem. Meditující osoba nahlíží sama do sebe, aby našla své pravé já. Když najde své pravé já, věří, že nalézá boha. Ve skutečnosti ale nalézá nebezpečí, které se nazývá démoni. Neexistuje žádný druh jógy, který by byl zaměřen pouze na rozvoj a ozdravení našeho těla. Jóga rozhodně není jen orientální léčebná gymnastika, jak to mnoho lidí tvrdí. Jóga je součást okultismu (stejně jako horoskopy, kartářky, reiky, atd.). Jóga je okultní záležitost, která vede miliony lidí do věčného zatracení. Jóga je chytře podávána vědeckým způsobem, což lidi přijímají raději než náboženství. Paradoxní je, že cvičitelé jógy se sklání před bohy, ale myslí si, že neučí náboženství. Když se provádí jogínské uvolňující cvičení, tělo i duše se otevírá a člověk se vystavuje nebezpečí démonického vlivu. Jóga má výhradně negativní důsledky pro náš život.

Jóga je prostředek pro šíření hinduismu (okultismu) v Evropě. Tváří se to jako dobro, je to ale zlo v čisté podobě!

Video: Nebezpečí jógy, hinduismu, hypnózy
Nahlásit nefunkční video

Druhy jógy
Existuje mnoho druhů jógy: Karma jóga, Gyan jóga, Shiva jóga, Naad jóga, Power jóga, Tantra jóga, Hatha jóga, Mantra jóga, Ashtanga jóga, Iyengar jóga, Jin jóga, Vinyasa jóga, Ájurvédská jóga, Kundaliní jóga, Wheel jóga, Bikram jóga, Jóga pro těhotné… Je to proto, aby si každý mohl vybrat druh jógy, který mu vyhovuje. Satan dává na výběr.

Například Tantra jóga je založena na obřadu vybuzení kundalini energie. Výsledkem je magie, sexuální perverze, atd.

Bikram jóga (Hot jóga) se vykonává ve vysokých teplotám vzduchu (kolem 40°C). Velké horko může vést ke kolapsu, dokonce i poškození mozku!

Některé druhy jógy jsou čarodějnictví!

Jóga ničí životy
Současný světový rozmach hinduismu maskovaný jako jóga, sebehypnóza, sebezlepšení, pozitivní myšlení, vizualizační techniky, kurzy dynamického myšlení…, otevřel svět obrovskému duchovního podvodu, kterému denně podléhají miliony lidí z celého světa.

Video: Jóga – satanská spirituální technika (svědectví bývalého instruktora jógy)
Nahlásit nefunkční video

Démoni chytře dají během rituálu jógy chvilkové pěkné pocity, je to proto, aby došlo k závislosti na rituálu. Pak (v běžném životě) nastává psychický teror. Existuje řada svědectví lidí cvičících jógu, kteří otevřeně hovoří o duševních nemocech, depresích, úzkostech, myšlenkách na sebevraždu, zažívaných v souvislosti se změněnými stavy vědomí. Za těmito stavy stojí démoni, kteří chtějí destrukci (smrt) člověka.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible, Efezským 6,11-12

Video: Jóga a křesťan. Zkušenost s jógou (svědectví)
Nahlásit nefunkční video

Propagace jógy
Jóga se dnes masivně propaguje a vykonává na mnoha místech. Jóga je dokonce propagována i v mateřských a základních školách! Cvičitelé jógy nevědomky vtahují do praktik jógy oklamané lidi, což může mít (a často má) pro obě strany fatální následky.

Ve zkratce
1. Jóga je hinduistické náboženství a hinduistický rituál (okultní praktika).
2. Hlavním učením jógy je udržení vyvážené stavu mysli (spolupráce s démony), ne cvičení.
3. Jóga se nikdy nevyučuje samostatně – bez cvičení meditace a dechových technik.
4. Ve stavu meditace je člověk ovládán (démony) skrze tělesné pocity a tělesný rozum.
5. Jóga je zdraví nebezpečná. „Cvičením“ jógy si ničíte duševní zdraví.
6. Jóga vede člověka k tomu, aby se zabýval sám sebou (zbožštění člověka).
7. Jóga vede k otevření se temným silám (démonům).
8. Hlavním cílem jógy (démonů) je vymazání individuality člověka.
9. Učitelé jógy otevřeně hovoří o vibracích, energiích, čakrách apod. Za těmito výrazy se chytře skrývají démoni.

Video: Jóga je neslučitelná s křesťanstvím (svědectví)
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Jogín usiluje skrze tělesná a dechová cvičení, meditace, relaxace o splynutím s vyšším bytím (démonem). Cvičení jógy vede k pasivitě těla, vůle i myšlenek, čímž se lidská mysl otevírá cizím vlivům (démonům)! Takový člověk dobrovolně a nevědomky hraje nebezpečnou satanovu hru. Opravdu chcete hrát se satanem hru?

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Bible, Koloským 2,8

Nezapomínejme na modlitby
Nezapomínejme se modlit za lidi, kteří vyučují a cvičí jógu. Modleme se za to, ať s tím přestanou a poznají pravdu. Modleme se za cvičitele/učitele jógy. Především oni potřebují poznat, že jóga je velké zlo.

Cvičím jógu, co mám dělat?
Zanech toho! Pomůže ti víra v Boha. Jediná cesta k Bohu je Boží Syn – Ježíš Kristus. Pokud ti dal Bůh milost poznání pravdy, přijmi Pána Ježíše za svého Pána Spasitele a čiň pokání. Další podrobnosti nalezneš ve článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Doporučené články:
Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Kvantová terapie je satanův podvod
Pravda o hypnóze
Ne všichni duchové jsou od Boha!
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?