Bethel Church

Bethel Church je známé křesťanské společenství (resp. apoštolsko-prorocké hnutí a biblická škola), které sídlí v Reddingu v Kalifornii (USA). Společenství bylo založeno v roce 1954 a v současné době ho vede Bill Johnson. Bethel je kombinace Hnutí Víry, evangelia prosperity (Kennetha Copelanda a Kennetha Hagina), hnutí zázraků a divů Bennyho Hinna a Torontského požehnání. V Bethelu se vyučuje nebiblické učení, inklinuje se k okultismu a praktikuje se zde kundaliny (dokument Nebezpečí kundalini).

Bill Johnson
Vůdcem Bethelu je Bill Johnson, který je již pátou generací letničních pastorů. Bratr Bill je hlavním pastrorem/učitelem a duchovním otcem Bethelu, který napsal celou řadu knih (Posilni se v Hospodinu, Bůh je dobrý, Snění s Bohem, Když nebe pronikne na zem, Budování kultury Božího království, Hostit Boží přítomnost, Základní průvodce službou uzdravování, Uzdravování: naživo, Momentum – Hybná síla…).

Bill Johnson
Bill Johnson

Chris Overstreet
Chris Overstreet je dalším pastorem/učitelem tohoto hnutí.

Chris Overstreet
Chris Overstreet

Video: Chris Overstreet
Nahlásit nefunkční video

Paul Manwaring
Paul Manwaring je vedoucím týmu seniorů v Bethelu, který vystoupil i na Awakening Europe v Praze.

Paul Manwaring
Paul Manwaring

Seth Dahl
Seth Dahl je pastor mládeže v Bethelu. Seth vyučuje mládež, že Syn Boží potřebuje naše odpuštění. To je neuvěřitelné rouhání!!!

Video: Seth Dahl – Syn Boží potrebuje naše odpuštění
Nahlásit nefunkční video

Jen Johnson
Jen Johnson je dcera Billa Johnsona, pro kterou je Duch svatý jako džin z pohádky Aladin (a je prý modrý). Více video…

Video: Jen Johnson: Duch svatý je džin z pohádky
Nahlásit nefunkční video

Démonické projevy
V Bethelu se běžně praktikuje kundalini, proto lze zde spatřit démonické projevy: nepříjemné až bolestivé záškuby svalů, křeče, třes, pocit silného elektrizování po celém těle, silné projevy opilosti, vydávání zvířecích a dalších zvuků, plazení se po zemi – jako had… Rozhodně se nejedná o padání pod Boží mocí (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6).

Video: Démonické projevy v Bethelu
Nahlásit nefunkční video

Video: Démonické projevy v Bethelu (Bill Johnson rozdává démony – praktikuje kundaliny
Nahlásit nefunkční video

S démonickými projevy souvisí tzv. ohnivé tunely, kdy se seřazují lidé ve dvou řadách a mezi nimi probíhá fronta lidí, kterých se lidé z řad dotýkají. Na lidech ve frontě jsou vidět již zmíněné démonické projevy. Tyto „ohnivé tunely“ s oblibou vytváří i Daniel Kolenda, Todd White a další evangelisté. „Ohnivé tunely“ lze považovat za významný satanův nástroj k šíření démonů.

Video: Ohnivý tunel v Bethelu 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Ohnivý tunel v Bethelu 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Ohnivý tunel v Bethelu 3.
Nahlásit nefunkční video

Démonická atmosféra
Atmosféra v Bethelu je doslova démonická. To potvrzují i další videa…

Video: Praktikování kundalini (Bethel)
Nahlásit nefunkční video

Video: Opilost v duchu (Bethel)
Nahlásit nefunkční video

„Nasávání“ pomazání z hrobů
Není se čemu divit, že v Bethelu je démonická atmosféra (je to místo plné démonů), vždyť  lidé z Bethelu věří, že mohou na sebe převzít („nasát“) pomazání a sílu Ducha svatého z mrtvých těl (hrobů) zesnulých významných křesťanů. Osobně to považuji za nebiblickou praktiku. Za nebiblickou praktiku to rozhodně nepovažuje Dan Drápal, který na tom nevidí nic nebezpečného. Na druhou stranu říká, že on sám by nic takového nedělal.

Pojďme se podívat na důkazy. Na následující fotografii je manželka hlavního pastora Billa Johnsona – Beni Johnson, jak leží na hrobu C.S. Lewisa a „nasává“ jeho pomazání…

Bethel

Beni Johnson na svém twitterovém účtu otevřeně tyto praktiky propaguje…

Bethel

Na další fotografiích a videu vidíme Bena Fitzgeralda, ředitele společnosti GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanský festival Awakening Europe, jak propaguje a „nasává“ pomazání z hrobů…

Video: Ben Fitzgerald chodí čerpat („nasávat“) „pomazání“ z hrobů! (EN)
Nahlásit nefunkční video

Video: Ben Fitzgerald chodí čerpat („nasávat“) „pomazání“ z hrobů! (SK titulky)
Nahlásit nefunkční video

A ještě se pojďme podívat na další důkazy…

Video: Bethel Church – „nasávání“ pomazání z hrobů
Nahlásit nefunkční video

Video: Bethel Church – nebezpečné duchovní místo
Nahlásit nefunkční video

Další nebiblický rituál
Při jednom setkání v Bethelu sestupovala na přítomné lidi zajímavá třpytivá substance (peří, zlato a prach z klenotů).

Video: Bethel Church – třpytivá substance 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Bethel Church – třpytivá substance 2.
Nahlásit nefunkční video

Návštěvy v Bethelu
V Bethelu vystupuje (káže) celá řada známých křesťanů. Například evangelista prosperity Benny Hinn, který pravidelně chodí na hrob Kathryn Kuhlmanové získávat („nasávat“) moc Ducha svatého. Benny Hinn při svých vystoupeních běžně praktikuje kundaliny, což on sám považuje za moc Ducha svatého.

Benny Hinn v Bethelu
Benny Hinn v Bethelu

Video: Benny Hinn v Bethelu
Nahlásit nefunkční video

V Bethelu vystupuje i známá křesťanská misionářka Heidi Baker, která je při vystoupeních pod velkým vlivem démonů…

Video: Heidi Baker v Bethelu rozdává démony
Nahlásit nefunkční video

Dále David Hogan, křesťanský misionář z Mexika…

Video: David Hogan, Bethel
Nahlásit nefunkční video

Modlitební domek
V areálu Bethel naleznete i modlitební/meditační domek, kde se konají modlitební setkání, meditace a chvály. Všimněte si pyramidy na střeše, která v noci svítí rudě.

Bethel
Bethel – modlitební domek

Video: Drum Circle – Bethel modlitební místnost 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Drum Circle – Bethel modlitební místnost 2.
Nahlásit nefunkční video

Video: Drum Circle – Bethel modlitební místnost 3.
Nahlásit nefunkční video

Bethel a Awakening Europe
Křesťanský festival Awakening Europe pořádá společnost GODfest Ministries Inc. (právnická osoba z USA), sdružující řadu známých světově působících evangelistů. Mezi tyto evangelisty patří i Ben Fitzgerald, který v minulosti působil v Bethelu.

Video: Awakening Europe 2016 – Paul Manwaring, Ben Fitzgerald – Bethel.TV
Nahlásit nefunkční video

Bethel jako znamení posledních časů
Bethel je velkým znamením posledních časů, neboť tolik oklamaných křesťanů tady snad nikdy v minulosti nebylo…

„Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil.“
Bible, překlad 21, století, Marek 13,19-20

Závěr
Není pochyb o tom, že Bethel Church je duchovně velmi nebezpečné místo (nebiblické učení a rituály, uctívání duší zemřelých, praktikování kundalini…). Kdo je trvale napojen na Boha, vidí to. Doporučuji Bethel Church vůbec nenavštěvovat. Pokud tam z vás někdo byl, doporučuji podstoupit vymítání démonů. Také nedoporučuji pročítat křesťanskou literaturu od Billa Johnsona, Chrise Overstreeta a dalších pastorů z Bethelu.

Modleme za Bethel a všechni lidi, kteří mají na tomto hnutí nějakou účast.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Sdílejte: