Nebezpečí jógy

Jóga je učení o metodách k ovládání tělesných a psychických funkcí člověka, s cílem dosáhnout vyšších duchovních stavů. To je evropská definice jógy. Jóga slibuje, že budete mít vyrovnaný harmonický život, dobré duševní a tělesné zdraví, štíhlou postavu, správné držení těla, zdravá záda, úspěchy v zaměstnání a mnoho dalšího. Jóga je často prezentována jako relaxační technika k osvobození od stresu a cesta k radosti a odvaze. Záměrem jógy je spojení vlastního já s božstvem, vesmírnou energií. Kořeny jógy jsou v Indii – Hinduismu.

Hinduismus
Hinduismus je po křesťanství a islámem třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má přibližně 800 milionů následovníků. Hinduisté věří na reinkarnaci. Lidská duše se podle nich po smrti znovu narodí do jiného těla. Kde a v jakých podmínkách se narodí určuje tzv. karmanový zákon. Hinduismus je klasické démonické učení, které vytváří meditující jedince, sedící bez názoru a odevzdaně, tvořící dokonalou bránu pro vstup nečistých duchů – démonů. Zajímavostí Hinduismu je, že uctívá desetitisíce božstev. Hinduismus uctívá všechno stvořené (lidi, stromy…), ale neuctívá Stvořitele.

Známý učitelem jógy hovoří o reinkarnaci
Balakhilya das je světově známý učitelem jógy a meditace, který přednášel i v České republice. Balakhilya das otevřeně hovoří o józe, meditaci, karmě, reinkarnaci (kdo do se reinkarnuje, dle jakých zákonů se reinkarnace řídí atd.). Díky aktivitám tohoto muže vidíme, jak je jóga úzce spjatá s Hinduismem.

Balakhilya das
Balakhilya das

Pravda a józe
Jóga se z Indie do Evropy dostala díky lživé prezentaci (jedná o podobu cvičení pro zlepšení fyzického zdraví), kterou satan vnutil bezbožným lidem. Jóga totiž není pouhé tělesné cvičení, tělesné cvičení je pouze úvodem k meditacím a cesta do duchovního světa. V tomto duchovním světe vstupujete do kontaktu s démony. Ano, jóga je nerozlučně spjata s duchovním světem. Meditující osoba nahlíží sama do sebe, aby našla své pravé já. Když najde své pravé já, věří, že nalézá boha. Ve skutečnosti ale nalézá nebezpečí, které se nazývá démoni. Neexistuje žádný druh jógy, který by byl zaměřen pouze na rozvoj a ozdravení našeho těla. Jóga rozhodně není jen orientální léčebná gymnastika, jak to mnoho lidí tvrdí. Jóga je součást okultismu (stejně jako horoskopy, kartářky, reiky, atd.). Jóga je okultní náboženská záležitost, která vede miliony lidí do věčného zatracení. Jóga je podávána vědeckým způsobem, což lidi přijímají raději než náboženství. Paradoxní je, že cvičitelé jógy se sklání se před bohy, ale myslí si, že neučí náboženství. Když se provádí uvolňující cvičení, tělo i duše se otevírá a člověk se vystavuje nebezpečí démonického vlivu. Vše samozřejmě nevědomně. Jóga má jen negativní důsledky pro náš život.

Jóga je prostředek pro šíření Hinduismu v Evropě. Tváří se to jako dobro, je to ale zlo v čisté podobě.

Video: Kundalini jóga
Nahlásit nefunkční video

Druhy jógy
Existuje mnoho druhů jógy: Karma jóga, Gyan jóga, Shiva jóga, Naad jóga, Power jóga, Tantra jóga, Hatha jóga, Mantra jóga, Ashtanga jóga, Iyengar jóga, Jin jóga, Vinyasa jóga, Ájurvédská jóga, Kundaliní jóga, Wheel jóga, Bikram jóga, Jóga pro těhotné… Je to proto, aby si každý mohl vybrat druh jógy, který mu vyhovuje. Satan dává na výběr.

Například Tantra jóga je založena na obřadu vybuzení kundaliní energie. Výsledkem je magie, sexuální perverze, atd.

Bikram jóga (Hot jóga) se vykonává ve vysokých teplotám vzduchu (kolem 40°C). Velké horko může vést ke kolapsu, dokonce i poškození mozku!

Některé druhý jógy jsou čisté čarodějnictví!

Video: Tantra jóga pro ženy. Pro vaše sexuální zdraví.
Nahlásit nefunkční video

Jóga ničí životy
Současný světový rozmach Hinduismu maskovaný jako jóga, sebehypnóza, sebezlepšení, pozitivní myšlení, vizualizační techniky, kurzy dynamického myšlení… otevřel svět obrovskému duchovního podvodu, kterému denně podléhají miliony lidí z celého světa.

Video: Jóga je satanská spirituální technika
Nahlásit nefunkční video

Existuje řada svědectví lidí, cvičících jógu, kteří otevřeně hovoří o duševních nemocech, depresích, úzkostech, myšlenkách na sebevraždu, zažívaných v souvislosti se změněnými stavy vědomí. Za tím stojí démoni, kteří chtějí destrukci (smrt) člověka.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible, Efezským 6,11-12

Propagace jógy
Jóga se dnes masivně propaguje a vykonává na mnoha místech. Jógu aktivně propagují i mateřské a základní školy. Cvičitelé jógy nevědomky vtahují do praktik jógy (Hinduismu – čarodějnictví) nic netušící lidi, což může mít (a často má) pro obě strany fatální následky.

Ve zkratce
1. Jóga je hinduistické naboženství a hinduistický rituál (okultní praktika).
2. Hlavním učením jógy je udržení vyvážené stavu mysli (spolupráce s démony). Ne cvičení.
3. Jóga se nikdy nevyučuje samostatně – bez cvičení meditace a dechových technik.
3. Ve stavu meditace je člověk ovládán (démony) skrze tělesné pocity a tělesný rozum.
4. Jóga je zdraví nebezpečná. „Cvičením“ jógy si ničíte duševní zdraví.
5. Jóga vede člověka k tomu, aby se zabýval sám sebou (zbožštění člověka).
5. Jóga vede k otevření se temným silám (démonům).
6. Hlavním cílem jógy (démonů) je vymazání individuality člověka.
7. Učitelé jógy otevřeně hovoří o vibracích, energiích, čakrách apod..

Video: Jóga a Křesťanství. Velmi cenné svědectví
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Jogín usiluje skrze tělesná a dechová cvičení, medice, relaxace o splynutím s vyšším bytím. To je vstupní brána pro démony. Cvičení jógy vede k pasivitě těla, vůle i myšlenek, čímž se lidská mysl otevírá cizím vlivům! Takový člověk dobrovolně a nevědomky hraje nebezpečnou satanovu hru. Opravdu chcete hrát se satanem hru?

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Bible, Koloským 2,8

Nezapomínejme na modlitby
Nezapomínejme se modlit za lidi, kteří vyučují a cvičí jógu. Modleme se za to, ať s tím přestanou a poznají pravdu. Modleme se za cvičitele/učitele jógy. Především oni potřebují poznat, že jóga je velké zlo.

Cvičím jógu, co mám dělat?
Zanech toho. Věř v Boha. Mostem k Bohu není nic jiného, než Boží Syn – Ježíš Kristus. Přijmi Pána Ježíše za svého Pána Spasitele a čiň pokání. Další podrobnosti nalezneš ve článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Pokud cvičíš jógu dlouhodobě (měsíce, roky), s největší pravděpodobností jsi plný démonů. Po přijmutí Ježíše za svého Pána Spasitele (a poučení) následuje vodní křest na obmytí hříchů. O křtu více zde a zde. Po křtu děláme vyhánění démonů (exorcismus). Na toto téma máme kázání zde. Pokud máš zájem o křest, kontaktuj nás zde. Exorcismus neprovádíme u bezbožných lidí. Protože:

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible, Lukáš 11,24-26

Sdílejte: