Nebezpečí jógy

Jóga je učení o metodách k ovládání tělesných a psychických funkcí člověka, s cílem dosáhnout vyšších duchovních stavů. To je evropská definice jógy. Jóga slibuje, že budete mít vyrovnaný harmonický život, dobré duševní a tělesné zdraví, štíhlou postavu, správné držení těla, zdravá záda, úspěchy v zaměstnání a mnoho dalšího. Jóga je často prezentována jako relaxační technika k osvobození od stresu a cesta k radosti a odvaze. Záměrem jógy je spojení vlastního já s božstvem, vesmírnou energií. Kořeny jógy jsou v Indii – Hinduismu.

Hinduismus
Hinduismus je po křesťanství a islámem třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má přibližně 800 milionů následovníků. Hinduisté věří na reinkarnaci. Lidská duše se podle nich po smrti znovu narodí do jiného těla. Kde a v jakých podmínkách se narodí určuje tzv. karmanový zákon. Hinduismus je klasické démonické učení, které vytváří meditující jedince, sedící bez názoru a odevzdaně, tvořící dokonalou bránu pro vstup nečistých duchů – démonů. Zajímavostí Hinduismu je, že uctívá desetitisíce božstev. Hinduismus uctívá všechno stvořené (lidi, stromy…), ale neuctívá Stvořitele.

Známý učitelem jógy hovoří o reinkarnaci
Balakhilya das je světově známý učitelem jógy a meditace, který přednášel i v České republice. Balakhilya das otevřeně hovoří o józe, meditaci, karmě, reinkarnaci (kdo do se reinkarnuje, dle jakých zákonů se reinkarnace řídí atd.). Díky aktivitám tohoto muže vidíme, jak je jóga úzce spjatá s Hinduismem.

Balakhilya das

Balakhilya das

Pravda a józe
Jóga se z Indie do Evropy dostala díky lživé prezentaci (jedná o  podobu cvičení pro zlepšení fyzického zdraví), kterou satan vnutil bezbožným lidem. Jóga totiž není pouhé tělesné cvičení, tělesné cvičení je pouze úvodem k meditacím a cesta do duchovního světa. V tomto duchovním světe vstupujete do kontaktu s démony. Ano, jóga je nerozlučně spjata s duchovním světem. Meditující osoba nahlíží sama do sebe, aby našla své pravé já. Když najde své pravé já, věří, že nalézá boha. Ve skutečnosti ale nalézá nebezpečí, které se nazývá démoni. Neexistuje žádný druh jógy, který by byl zaměřen pouze na rozvoj a ozdravení našeho těla. Jóga  rozhodně není jen orientální léčebná gymnastika, jak to mnoho lidí tvrdí. Jóga je součást okultismu (stejně jako horoskopy, kartářky, reiky, atd.). Jóga je okultní náboženská záležitost, která vede miliony lidí do věčného zatracení. Jóga je podávána vědeckým způsobem, což lidi přijímají raději než náboženství. Paradoxní je, že cvičitelé jógy se sklání se před bohy, ale myslí si, že neučí náboženství. Když se provádí uvolňující cvičení, tělo i duše se otevírá a člověk se vystavuje nebezpečí démonického vlivu. Vše samozřejmě nevědomně. Jóga má jen negativní důsledky pro náš život.

Jóga je prostředek pro šíření Hinduismu v Evropě. Tváří se to jako dobro, je to ale zlo v čisté podobě.

Video: Kundalini jóga
Nahlásit nefunkční video

Druhy jógy
Existuje mnoho druhů jogy (Power jóga, Tantra jóga, Hatha jóga, Mantra jóga, Ashtanga jóga, Iyengar jóga, Jin jóga, Vinyasa jóga, Ájurvédská jóga, Kundaliní jóga, Wheel jóga, Jóga pro těhotné…). Je to proto, aby si každý mohl vybrat druh jógy, který mu vyhovuje. Satan dává na výběr. Například Tantra jóga je založena na obřadu vybuzení kundaliní energie. Výsledkem je magie, sexuální perverze, atd. Tantra jóga je vyjádřením nebezpečného Hinduismu.

Video: Tantra jóga pro ženy. Pro vaše sexuální zdraví.
Nahlásit nefunkční video

Jóga ničí životy
Současný světový rozmach Hinduismu maskovaný jako jóga, sebehypnóza, sebezlepšení, pozitivní myšlení, vizualizační techniky, kurzy dynamického myšlení… otevřel svět obrovskému duchovního podvodu, kterému denně podléhají miliony lidí z celého světa.

Existuje řada svědectví lidí, cvičících jógu, kteří otevřeně hovoří o duševních nemocech, depresích, úzkostech, myšlenkách na sebevraždu, zažívaných v souvislosti se změněnými stavy vědomí. Za tím stojí démoni, kteří chtějí smrt člověka.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Efezským 6,11-12

Propagace jógy
Jóga se dnes masivně propaguje a vykonává úplně všude. Jógu aktivně propagují i mateřské a základní školy. Jógu propagují a vyučují konkrétní lidé, kteří jsou oddaní služebníci satana: Pavlína Dytrichová (instruktorka jógy ze Šumperku), Radka Crhonková (instruktorka jógy z Olomouce), Lucie Polesná (instruktorka jógy z Prahy), Diana Kubů (instruktorka jógy z Mělníka), Simona Josefová (instruktorka jógy z Prahy), Veronika Haklová (instruktorka jógy z Pardubic), Dorota Vašíčková (instruktorka jógy z Brna), Daniela Pilařová (instruktorka jógy z Ostravy) a mnoho dalších. Tito cvičitelé jógy (propagátoři zla) nevědomky vtahují do praktik jógy – Hinduismu nic netušící lidi, což může mít pro obě strany fatální následky.

Závěr
Jogín usiluje skrze tělesná a dechová cvičení, medice, relaxace o splynutím s vyšším bytím. To je vstupní brána pro démony. Cvičení jógy vede k pasivitě těla, vůle i myšlenek, čímž se lidská mysl otevírá cizím vlivům! Takový člověk dobrovolně a nevědomky hraje nebezpečnou satanovu hru. Opravdu chcete hrát se satanem hru?

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Bible, Koloským 2,8

Cvičím jógu, co mám dělat?
Zanech toho. Věř v Boha. Mostem k Bohu není nic jiného, než Boží Syn – Ježíš Kristus. Přijmi Pána Ježíše za svého Pána  Spasitele a čiň pokání. Další podrobnosti nalezneš ve článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Sdílejte: