Daniel Kolenda

Daniel Kolenda je misionářský evangelista, který bydlí spolu s manželkou Rebekou a dětmi Elijahem, Glorií a Londonem v okolí města Orlando v USA. Vystudoval Southern University v Lakelandu a Brownsville Revival School of Ministry v Pensacole. Od roku 2007 sloužil po boku s evangelistou Reinhardem Bonnkem. Od roku 2017 je předním evangelistou, prezidentem a generálním ředitelem CfaN (Christ for all Nations/Kristus pro všechny národy), kterou v roce 1974 Bonnke založil. Bonnke je Kolendův mentor a duchovní otec. Mezi hlavními sponzory CfaN jsou dva kontroverzní kazatelé Kenneth Copeland a Benny Hinn.

Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda – požehnání (listopad 2017, Lagos – Nigérie)

Video: Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda – požehnání (listopad 2017, Lagos – Nigérie)

Vzkříšení z mrtvých
Reinhard Bonnke v roce 2001 vzkřísil afrického pastora Daniela Ekechukwu, který zemřel na následky dopravní nehody. Ekechukwu dnes objíždí svět se svědectvím o svém vzkříšení a s poselstvím o realitě Nebe a „pekla“. Ekechukwu údajně v „pekle“ viděl nejen hříšné křesťany, které tam krutě mučí démoni, ale i kanibaly, kteří jsou odsouzeni navždycky pojídat vlastní tělo, které jim vzápětí dorůstá. A nebyl to pouze Bonnke, kdo vzkřisil mrtvého člověka, ale i Daniel Kolenda. Kolenda v roce vzkřísil tříletého chlapce, který zemřel přímo na kampani CfaN v Africe. Více video…

Video: Svědectví ze Sapele z Nigérie o chlapci, který byl vzkříšen z mrtvých

Kolenda přebral Bonnkeho učení
Jelikož je Kolenda velmi významná osoba v CfaNu, je pochopitelné, že od Bonnkeho přebral i jeho učení. Např., že až ve 20. století se Duch svatý ukázal věřícím po celém světě. To Bonnke tvrdí v propagační videu CfaN, toto video (a další) naleznete zde. Více následující video (1:50 min.)…

Video: Daniel Kolenda v show Sida Rotha 1. část

Podívejte se na celou show Sida Rotha, kde byl host Daniel Kolenda…

Video: Daniel Kolenda v show Sida Rotha 2. část

Video: Daniel Kolenda v show Sida Rotha 3. část

Padání pod Boží mocí?
Na shromáždění v Singapuru, kde bylo 4000 lidí, a kde Daniel Kolenda kázal, došlo po jeho modlitbě k tomu, že mnoho lidí bylo sráženo k zemi. V této souvislosti Daniel viděl židle létat ve vzduchu, slyšel křičící lidi. Toto trvalo celou hodinu (kdy nikdo nekázal, nikdo se nemodlil ani nezpíval). Podle jeho slov to v sále vypadalo jako po „výbuchu bomby“. Více video…

Video: Daniel Kolenda – „padání pod mocí Ducha“

Vypadalo to tam snad takto?:

Video: Kazatel Shepherd Bushiri 1.

Video: Kazatel Shepherd Bushiri 2.

Z Bible víme, že Bůh je Bohem pokoje, ne zmatku:

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Toto padání (rep. srážení) lidí není práce Ducha svatého, ale nečistých duchů – démonů, a lze ho poměrně běžně spatřit u kazatelů spadajícíh pod Hnutí Víry. Nutno ještě dodat, že toto srážení lidí „praktikuje“ i Kolendův „duchovní otec“ – Reinhard Bonnke.

Chce snad nyní někdo namítnout, že padání „pod mocí Ducha“ je biblické? Padání „pod mocí Ducha“ je biblické (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6)! Co ale vidíme na křesťanských shromážděních, je doslova srážení lidí na znak (někdy i život ohrožující), lidi svíjejících se v křečích (bolestech), lidi vydávající zvířecí zvuky atd. Toto srážení lidí (projevy) lze dále vidět na videích zde, zde, zde nebo zde. Určitě si přečtěte článek Torontské požehnání (je tam spousta videí – srážení lidí pod „Boží mocí“).

Závěr
Cílem tohoto článku není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale předložit podněty k zamyšlení. V každém případě si všechno ověřujte v Bibli, poslouchejte (neuhašujte) Ducha svatého… A v každém případě se modlete za Daniela Kolendu a další lidi, kteří spadají pod CfaN. Nechtějte s nimi soupeřit. A už vůbec k nim nemějte žádnou nenávist.

Sdílejte: