Bill Johnson

Bill Johnson je hlavním pastorem/učitelem a duchovním otcem apoštolského hnutí a biblické školy Bethel Church. Bethel Church bylo založeno v roce 1954 a sídlí v Reddingu v Kalifornii (USA). Učení pastorů z Bethelu (včetně Billa Johnsona) je v některých případech nebilické. Například věří, že mohou na sebe převzít („nasát“) pomazání a sílu Ducha svatého z mrtvých těl (hrobů) zesnulých významných křesťanů. O Bethelu máme samostatný článek zde.

Bill Johnson napsal celou řadu knih: Posilni se v Hospodinu, Bůh je dobrý, Snění s Bohem, Když nebe pronikne na zem, Budování kultury Božího království, Hostit Boží přítomnost, Základní průvodce službou uzdravování, Uzdravování: naživo, Momentum – Hybná síla…). Vzhledem k nebiblickým učení a rituálům Billa Johnsona, nemohu jeho díla doporučit. V každém případě se musíme za Bratra Billa modlit a postit.

Bill Johnson
Bill Johnson
Sdílejte: