Dokument Nebezpečí kundalini (opilost v duchu)

Kundalini je „energie“ známá v hinduismu, tantrismu a v józe. Za touto „energií“ stojí satan a jeho démoni. Jak se kundaliny projevuje? Hluboké duchovní pocity, nevědomé tělesné pohyby, nepříjemné a nevědomé záškuby svalů, nepříjemné až bolestivé křeče a třes, vydávání zvířecích a dalších zvuků, pocit opilosti, plazení se po zemi – jako had… O kundaliny podrobně zde. Kundaliny úzce souvisí s Torontským požehnáním. Kundalini praktikují i křesťané (může to být nevědomé) – Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Heidi Baker, Chris Oyakhilome, Shepherd Bushiri a mnoho dalších.

Kundalini se praktikuje i ve známém sboru Bethel Church v Reddingu (USA, Kalifornie). Z Bethelu pochází i Ben Fitzgerald – bývalý pastor v Bethelu a ředitel konferencí Awakening Europe.

Ben Fitzgerald
Ben Fitzgerald

Více dokument…

Video: Nebezpečí kundalini
Nahlásit nefunkční video

Podobná videa neleznete ve článcích Benny Hinn, Kenneth Hagin, Chris Oyakhilome, Nebezpečí kundalini, Torontské požehnání, Démonické projevy v církvích.

Závěr

Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?