Torontské požehnání

U zrodu tzv. „Torontského požehnání“ stál Benny Hinn, Reinhard Bonnke a pravděpodobně i další evangelisté. Podívejte se na unikátní záběry z 80. let, kde je vidět, jak Benny Hinn a Reinhard Bonnke pouhým mávnutím ruky sráží lidi – padání pod „Boží mocí“.

Video: Reinhard Bonnke – padání pod „Boží mocí“

Video: Benny Hinn – padání pod „Boží mocí“

Osobně si myslím, že do značné míry ovlivnila Torotské požehnání Kathryn Kuhlmanová. Kuhlmanová dokázala pouhým mávnutím svých rukou porážet celé zástupy lidí. Stejné „obdarování“ má i kontroverzní kazatel Benny Hinn, který často navštěvuje její hrob, kde podle jeho slov získává moc Ducha svatého. Hinn také tvrdí, že se mu Kuhlmanová několikrát zjevila (evidentně démonický podvod).

Kathryn Kuhlmanová
Kathryn Kuhlmanová

Video: Kathryn Kuhlmanová

V 90. letech minulého století se zrodilo tzv. „Torontské požehnání“. Vše začalo v Torontském letištním křesťanském společenství (Toronto Airport Vinevard Christian Fellowship), který vedl pastor John Arnott a který obdržel požehnání od Bennyho Hinna. Arnott se koncem roku 1993 se svojí ženou vypravil do Argentiny na shromáždění Claudio Freidzona, který rovněž přijal nové zmocnění do služby od Bennyho Hinna. Arnott pozval Claudia do Toronta. 20. ledna 1994 toto setkání vyústilo v nepřetržitý devadesátidenní řetězec masových shromáždění, která vešla ve známost jako Torontské požehnání. Během shromáždění v Torontu se u lidí projevoval psí štěkot, hadí syčení, lví řvaní, kohoutí kokrhání, neovladatelný smích, padání naznak po vzkládání rukou do krátkého, či delšího sníženého stavu vědomí, třes, četné projevy opilosti, pláč a prorocká zjevení. Stejně jako v Argentině, i v Torontu se na lidech začal objevovat zlatý prach a lidem se objevovaly zlaté zubní plomby. Torontské požehnání se záhy začalo šířit do celého světa.

Video: Projevy Torontského požehnání 1.

Následně bylo Torontského letištní křesťanské společenství vyloučeno ze své mateřské organizace sborů Association of Vinevard Churches (AVC). John Wimber (1934 – 1997), mezinárodní ředitel AVC napsal:

„Nemůže podporovat nějaké exotické praktiky, které jsou mimobiblické, nemůže k nim pobízet ani pro ně poskytovat teologické zdůvodnění nebo biblické důkazní texty, ať už pro praktiky v Torontu nebo jinde… Chápeme sice, že když se mezi námi manifestuje Království, může docházet k jevům, kterým nerozumíme; ale jsme přesvědčeni, že tyto důkazy by neměly být ani požadovány ani nepatří na jeviště, ani by neměly být využívány jako příklad pro teologizování, které vede k nové nauce“

Video: Projevy Torontského požehnání 2.

Démonská invaze do církevních organizací
Někteří křesťané dodnes nadšeně hovoří o nové vlně Ducha svatého, která z Torontského letiště vyšla. Já hovořím o masivní a nekontrolovatelné démonské invazi do církevních organizací. Po Torontském požehnání nastalo masivní padání pod „Boží mocí“, které doprovázelo: plazení se po zemi (+ syčení jako had), hysterický smích či křik, „opilost“, neovladatelné tělesné cukání (třes), neovladatelné běhání, křeče, chrochtání, štěkání, dupání… Tyto projevy vidíme dodnes. A to nejen u Bennyho Hinna, ale i u mnoha dalších kazatelů a v mnoha církevních organizacích po celém světě.

Padání pod Boží mocí
Bible se zmiňuje o padání pod Boží mocí (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6) – padání tváří k zemi před Bohem. Padání pod Boží mocí je biblické! Moc dobře vím, jak vypadá padání pod Boží mocí. Jenže Bible se zmiňuje o padání, ne že byl někdo tvrdě sražen. Co ale dneska vidíme na křesťanských shromážděních, je sražení dozadu na záda – někdy dost tvrdé až surové, a někdy dokonce až život ohrožující. Navíc vidíme, že tyto pády jsou spojené s plazením se po zemi, vydáváním zvířecích zvuků, nekontrolovatelné záškuby končetin, děsivé křičení atd. Bible se nezmiňuje o tom, že by byl někdo tvrdě sražen a třásl se, nebo syčel jako had, chrochtal jako čuník… To nemá nic společného s Duchem Božím! Za tím stojí nečistí duchové (démoni), kteří chtějí mást křesťany (a zesmešňovat je). Tady vidíme, že satan je velký mistr klamu a podvodu. A jak je důležité si všechno ověřovat u Boha. Jen u Boha je absolutní pravda! Odhoď veškerou křesťanskou literaturu a upni se na Boha!

Torontského požehnání vs kundalini jóga
Nutno upozornit, že projevy Toronstkého požehnání jsou identické manifestace jako v kundalini józe. Nyní se pojďme podívat na video, které porovnává démonské projevy při cvičení kundalini jógy – démonické „cvičení“ (levá část videa) a projevy, které vidíme na některých křesťankých akcích (pravá část videa). To je podobnost! Není pochyb o tom, že za tzv. Torontské požehnáním stojí satan a jeho démoni.

Video: Kundaliny jóga vs projevy na křesťankých akcích (Torontské požehnání)

Pojďme se podívat i na další děsivá videa:

Video: Projevy Torontského požehnání 3.

Video: Projevy Torontského požehnání 4.

Video: Torontské požehnání – démonické projevy v křesťanském společenství

Video: Torontského požehnání – proroctví Stacey Campbell

Hodnotné je varování od bývalého pastora Torontského požehnání:

Video: Varování od bývalého pastora Torontského požehnání

Není od věci si poslechnout úryvek z kázání Dave Hunta:

Video: Úryvek z kázání Dave Hunta. Prešov, rok 2000

Závěr
Torontské požehnání je jako rozjetý vlak, který s největší pravděpodobností zastaví až druhý příchod Ježíše Krista, po kterém má doslova DYCHTIT každý křesťan. Denně se modlím za to, aby Ježíš přišel brzy. Mnoho oklamaných křesťanů po celém světě považuje Torontské požehnání za veliké dobro a vylití Ducha svatého. A není divu:

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Je s podivem, kolik křesťanů má za „pomazaného“ Benny Hinna další evangelisty z Hnutí Víry, kteří masivně šíří démony. Hnutí Víry je velmi silný satanův nástroj (bohužel). Nechci ani domýšlet, kolik křesťanů (včetně pastorů) dneska ovládají démoni. Je potřeba si uvědomit, že satan a jeho démoni se na pastory soustřeďují především! Každý pastor by měl podstoupit biblické vymítání démonů MINIMÁLNĚ 3x do roka. Kdo toto nepodstupuje, je velké riziko démonského napadení. Ve většině křesťanských společenstvých je vymítání démonů tabu. Smutný to fakt. Dnešní křesťané se dokonce satana a démonů obávají. Stašná představa! Před každým křesťanem by se měl každý démon doslova třást. Obává se tě satan? Třesou se před tebou démoni? Odpověď na tyto otázky byla mělo být jasné „Ano“.

Prosme Boha, ať  křesťané prozřou a poznají pravdu o Totontském požehnání.

Bůh vám žehnej, ať  nejste svedeni satanem.

Sdílejte: