Kenneth Hagin

Kenneth Hagin (1917-2003) trpěl vrozenou srdeční vadou. V 16 letech byl na tom zdravotně špatně a údajně 3x byl navštívit „peklo“. Vše o „pekle“ naleznete ve článku Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?. Následně Hagin uvěřil v Boha. Jako mladík se stal baptistickým kazatelem. Pod jeho vlivem lidé ztráceli kontrolu nad svým tělem. V roce 1937 se stal kazatelem Assemblies of God, kde v roce 1947 přijal úřad evangelisty. V 50. letech se přidal k uzdravujícím evangelistům.

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin

Podle jeho slov byl 2.9.1950 v Nebi, kde hovořil s Ježíšem Kristem, který ho zavedl do „pekla“. Hagin tvrdil, že byl v „pekle“ celkem 4x (!). Nakonec se údajně setkal s apokalyptickým jezdcem, který mu předal svitek o velkém probuzení poslední doby. Při této navštěvě stál Hagin s Ježíšem před Božím trůnem a Ježíš se dotkl Haginových rukou, takže “jej pálily jako by v nich držel žhavý uhel”. Ježíš při tom údajně Haginovi řekl: “Pomazal jsem tě a povolal a dal ti zvláštní pomazání ke službě nemocným.” Hagin byl jedním z nejuznávanějších charismatických učitelů a proroků. Ovšem je potřeba upozornit na to, že Hagin hrál významnou úlohu při vzniku křesťanského proudu Hnutí Víry (kultovní hnutí, které je velmi podobné New Age!).

Podívejte se též na video Svědectví bývalého pastora Hnutí Víry…

Video: Svědectví bývalého pastora Hnutí víry

Kenneth Hagin jako satanův nástroj
Ať se nám to líbí, nebo ne, Hagin byl významný satanův nástroj. Je otázka, zda od samého začátku, nebo až v pozdějších letech. Když se podíváme na 90. léta 20. století, vidíme, že Hagin sloužil démonským silám, viz. Nebezpečí kundalini. Více videa…

Video: Kenneth Hagin jako satanův nástroj 1.-4. dílVideo: Keneth Hagin – démonské projevy ducha

Podobná videa neleznete ve článcích Benny Hinn, Chris Oyakhilome, Nebezpečí kundalini.

Sdílejte: