Kenneth Hagin

Kenneth Hagin (1917-2003) trpěl vrozenou srdeční vadou. V 16 letech byl na tom zdravotně špatně a údajně 3x byl navštívit „peklo“. Vše o „pekle“ naleznete ve článku Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?. Následně Hagin uvěřil v Boha. Jako mladík se stal baptistickým kazatelem. Pod jeho vlivem lidé ztráceli kontrolu nad svým tělem. V roce 1937 se stal kazatelem Assemblies of God, kde v roce 1947 přijal úřad evangelisty. V 50. letech se přidal k uzdravujícím evangelistům. Podle jeho slov byl 2.9.1950 v Nebi, kde hovořil s Ježíšem Kristem, který ho zavedl do „pekla“. Hagin tvrdil, že byl v „pekle“ celkem 4x. Nakonec se údajně setkal s apokalyptickým jezdcem, který mu předal svitek o velkém probuzení poslední doby. Při tomto navštívení stál Hagin s Ježíšem před Božím trůnem a Ježíš se dotkl Haginových rukou, takže “jej pálily jako by v nich držel žhavý uhel”. Ježíš při tom údajně Haginovi řekl: “Pomazal jsem tě a povolal a dal ti zvláštní pomazání ke službě nemocným.” Hagin byl jedním z nejuznávanějších charismatických učitelů a proroků.

Kenneth Hagin

Kenneth Hagin

Kenneth Hagin jako satanův nástroj
Ať se nám to líbí, nebo ne, Hagin byl  významný satanův nástroj. Je otázka, zda od samého začátku, nebo až v pozdějších letech. Když se podíváme na 90. léta 20. století, vidíme, že Hagin sloužil démonským silám. Více videa…

Sdílejte: