Reinhard Bonnke

Reinhard Bonnke je německý letniční evangelista, který proslul svými velkými evangelizacemi na africkém kontinentě. Bonnke v roce 1967 odjel se svou manželkou a jednoročním synem do Afriky. V roce 1974 založil misijní organizaci CfaN (Christ for all Nations/ Kristus pro všechny národy). V programu dalšího budování věřících vydala CfaN více než 180 milionu knih a brožur a většinu jich rozdala na svých evangelizačních akcích. K jeho dalším aktivitám patří Konference Ohně, zaměřené na motivaci a mobilizaci věřících k evangelizaci.

Video: Reinhard Bonnke životopis
Nahlásit nefunkční video

Jak se Bonnke dostal k Bohu?
Od svého dědy, který byl pastor. Jeho děda poznal Boha (Bonnke hovoří o Duchu svatém), když byl velmi vážně nemocný. Této nemoci se prý zbavil tak, když ho vzal americký misionář Loius Graff za ruku, v tu chvíli prý prošel jeho tělem „proud síly“ a on byl zázračně uzdraven (bez modlitby!). To tvrdí Reinhard Bonnke…

„Byl jsem poslán, abych předvedl moc Ducha svatého. Vzal mého dědu za ruku a proud síly prošel tělem mého nemocného dědy. On vyskočil z postele zcela uzdraven.“
Reinhard Bonnke

Video: Jak se Bonnke dostal k Bohu? (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

Rakovina
Nedávno byl Reinhard operován kvůli zhoubnému nádoru na krku. Naštěstí nebyly zasaženy hlasivky. Po náročné léčbě (sériích chemoterapií) se opět vrátil to běžného života.

Reinhard Bonnke
Reinhard Bonnke v období rakoviny

Daniel Kolenda – nástupce Bonnkeho
Součástí CfaN je misionář a evangelista Daniel Kolenda, který je nástupce Bonnkeho. V roce 2017 se Bonnke rozloučil s Afrikou a vedení předal Kolendovi. Kolenda je v současnosti předním evangelistou, prezidentem a generálním ředitelem CfaN.

Nebiblické učení
V některých případech káže Reinhard Bonnke nebiblické učení:

„Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra.“
Reinhard Bonnke

„Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

„Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá.“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

„Skrze nás chce chce Bůh nadobro skoncovat se zlem a s ďáblem…“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Skrze nás chce chce Bůh nadobro skoncovat se zlem a s ďáblem (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

„Boží elektrárny i zásobárny máte k dispozici. Můžete se spolehnout na pomazání.
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Můžete se spolehnout na pomazání (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

„Až ve 20. století se Duch svatý ukázal věřícím po celém světě“
Reinhard Bonnke

Video: Reinhard Bonnke: Až ve 20. století se Duch svatý ukázal věřícím po celém světě (zdroj: CfaN)
Nahlásit nefunkční video

Vzkříšení z mrtvých a návštěva „pekla“
V roce 2001 zemřel při autonehodě pastor Daniel Ekechukwu z Nigerie. Daniel ožil po 2 dnech v márnici, když jeho tělo jeho manželka dovezla na shromáždění k Bonnkemu. Daniel tvrdí, že byl 2 dny v Nebi a „pekle“, kde zažil neuvěřitelné věci. Na tato místa ho prý zavedl anděl. Daniel tvrdí, že v „pekle“ viděl vojenského diktátora Nigerie. Viděl tam i křesťana, který se zapletl do okultních praktik a odpadl od Pána. A také:

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Bonnkeho krédo je: „Vyprázdnit peklo a zalidnit Nebe“. K tomu nutno dodat, že Bonnke věří, že jsou v současnosti v „pekle“ mučeni démony bezbožní lidé a neposlušní křesťané.

Padání pod Boží mocí?
Bonnke tvrdí, že mu Bůh řekl, aby vykonal modlitbu za křest v Duchu svatém na stadionu v Africe (Gabarone – jižní Afrika), kde bude kázat evangelium. Po této modlitbě bylo vidět, jak se masy lidí kácejí k zemi, viz. video…

Video: Reinhard Bonnke v Africe (Gabarone)
Nahlásit nefunkční video

Bonnke tvrdí, že šlo o Boží moc. Nutno upozornit, že se zde začaly vyskytovat i neobvyklé projevy – viz. Torontské požehnání. A také nutno upozornit, že Bonnke pokřtil Duchem svatým plný stadion lidí, tedy i pro neobrácené lidi.

Padání „pod mocí Ducha“ je biblické. Co ale vidíme na některých křesťanských akcích, je doslova strážení lidí. Toto lze vidět zejména u kazatelů spadající pod Hnutí Víry. Srážení lidí lze vidět na videích zde, zde, zde nebo zde. Určitě si přečtěte článek Torontské požehnání (je tam spousta videí – srážení lidí pod „Boží mocí“).

Srážení lidí nedokáže pouze Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Benny Hinn, ale i další kazatelé. Například Shepherd Bushiri, kazatel a prorok z Malawi (jižní Afrika), který založil Enlightened Christian Gathering Church (ECG). Shepherd Bushiri tvrdí, že mu Bůh požehnal a pomáhá mu dělat zázraky. Podívejte se na následující videa, kde lze vidět, co se děje se sraženými lidmi.

Video: Shepherd Bushiri 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Shepherd Bushiri 2.
Nahlásit nefunkční video

Bonnkeho spolupracovníci
Bonnke spolupracuje (mj. v duchovní oblasti) s kontroverzním pastorem a evangelistou Bennym Hinnem. S Hinnem jsou dlouholetí blízcí přátelé. Když se Hinn rozvedl a opět oženil, Bonnke měl na jeho svatbě hlavní řeč. Po finanční stránce Bonnke spolupracuje s kontroverzním kazatelem Kennethem Copelandem, který tvrdí, že se Ježíš na kříži a později v pekle proměnil v satanské stvoření. Copeland také tvrdí, že každý křesťan má nezadatelné právo být zdravý, úspěšný a bohatý. Benny Hinn a Kenneth Copeland jsou kazatelé spadající do Hnutí Víry, kteří jsou hlavními sponzory CfaN.

Všechno si ověřujte
Rozhodně nechci bratra Bonnkeho soudit, to lidem nepřísluší. Věřím, že přes všechno si ho Bůh používá ke Svým záměrům. Bohužel musím konstatovat, že bratr Reinhard v některých případech šíří nebiblické učení, což je samozřejmě velmi závažné.

„Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností.“
Bible, ekumenický překlad, Jakub 3,1

Doporučuji zkoumat Bonnkeho knihy a nahrávky. Hlavním zdrojem informací by měla být pro křesťana Bible a denní rozhovory s Bohem, ne křesťanská literatura. Je velmi důležité si všechno ověřovat v Bibli a ptát se Boha (mluvit s Bohem).

Závěr
Cílem tohoto článku není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale předložit podněty k zamyšlení. V každém případě si všechno ověřujte v Bibli, poslouchejte (neuhašujte) Ducha svatého… A v každém případě se modlete za Reinharda Bonnkeho a další lidi, kteří spadají pod CfaN. Nechtějte s nimi soupeřit. A už vůbec k nim nemějte žádnou nenávist.

Několik videí na úplný závěr:

Video: Reinhard Bonnke – kázání ve městě Gboko (Nigérie)
Nahlásit nefunkční video

Video: Reinhard Bonnke (2012)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Reinhard Bonnke – Fire Of God
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn a Reinhard Bonnke se společně modlí
Nahlásit nefunkční video

Video: Reinhard Bonnke se modlí za Bennyho Hinna (2013) – svatba Hinna
Nahlásit nefunkční video

Sdílejte: