Reinhard Bonnke

Reinhard Bonnke je německý letniční evangelista, který proslul svými velkými evangelizacemi na africkém kontinentě. Bonnke v roce 1967 odjel se svou manželkou a jednoročním synem do Afriky. V roce 1974 založil organizaci CfaN (Christ for all Nations – Kristus pro všechny národy). V programu dalšího budování věřících vydala CfaN více než 180 milionu knih a brožur a většinu jich rozdala na svých evangelizačních akcích. K jeho dalším aktivitám patří Konference Ohně, zaměřené na motivaci a mobilizaci věřících k evangelizaci.

Video: Reinhard Bonnke životopis

Rakovina
Nedávno byl Reinhard operován kvůli zhoubnému nádoru na krku. Naštěstí nebyly zasaženy hlasivky. Po náročné léčbě (sériích chemoterapií) se opět vrátil to běžného života.

Reinhard Bonnke

Reinhard v období rakoviny

Vzkříšen z mrtvých
V roce 2001 zemřel při autonehodě pastor Daniel Ekechukwu z Nigerie. Daniel ožil po 2 dnech v márnici, když jeho tělo jeho manželka dovezla na shromáždění k Bonnkemu. Daniel tvrdí, že byl 2 dny v Nebi a pekle, kde zažil neuvěřitelné věci. Na tato místa ho prý zavedl anděl. Daniel tvrdí, že v pekle viděl vojenského diktátora Nigerie. Viděl tam i křesťana, který se zapletl do okultních praktik a odpadl od Pána. A také:

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Bonnkeho spolupracovníci
Daniel Kolenda je blízký spolupracovník Bonkeho, který mu pomáhá při mítincích. Bonnke též spolupracuje (v duchovní oblasti) s kontroverzním pastorem a evangelistou Bennym Hinnem. S Hynnem jsou dlouholetí blízcí přátelé. Když se Hinn rozvedl a opět oženil, Bonnke měl na jeho svatbě hlavní řeč.

Video: Reinhard Bonnke na Awakening Europe v Praze

Video: Reinhard Bonnke – kázání ve městě Gboko (Nigérie)

Video: Reinhard Bonnke (2012)

Video: Reinhard Bonnke v Africe (1987)

Video: Benny Hinn, Reinhard Bonnke – Fire Of God

Video: Benny Hinn a Reinhard Bonnke se společně modlí

Video: Reinhard Bonnke se modlí za Bennyho Hinna (2013) – svatba Hinna

Video: Reinhard Bonnke a Konference ohně

Sdílejte: