Odhaluj pasti satana a odmítej ho

Čím víc se přibližujeme k návratu Ježíše Krista na Zemi, tím propracovanější jsou lsti  a pasti, které satan používá na lidi. Je si totiž vědom toho, že v dnešním světě je poznání lidí příliš velké. Také ale ví, že jeho konec se nezadržitelně blíží (bude se smažit v ohnivém jezeře). Pán Ježíš nám říká, že máme bdít. Ježíš tím nemyslí jenom to, že máme očekávat Jeho příchod, ale i to, že máme odmítat útoky satana a odhalovat jeho pasti.

„Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible, Zjevení 20,10

Satan vnucuje bezbožným lidem tyto lži:
– Svět vznikl velkým třeskem, evolucí.
– Satan ani Bůh neexistují.
– Kdyby existoval Bůh, tak by nedopustil války, hladomory, neštěstí a nemoci.
– Nezajímej se o náboženství.
– Nečti Bibli, jsou tam jenom nesmyly a lži.
– Nepokoušej se stát křesťanem, je to ostuda.
– Být křesťanem je příliš omezující.
– Kristus tě nemůže učinit šťastným.
– Za to co děláš, tě Bůh nemůže mít rád.
– Miluj peníze a měj jich co nejvíc.
– Kdo má peníze, vládne světu.
– Shromažďuj majetek.
– Manželská nevěra je normální.
– Manželství je dneska přežitek.
– Hádej se s manželkou a se všemi lidmi v tvém okolí.
– Msti se.
– Pořád lži.
– Chovej se k lidem povýšeně, arogantně.
– Podléhej názorům ostatních.
– Pořád nadávej na počasí.
– Zajímej se o konspirační teorie.
– V životě se má vyzkoušet všechno.
– Mimozemšťani určitě existují.
– Věř předpovídačům budoucnosti (horoskopy, kartářky…).
– Evropu určitě jednou ovládnou islamisté.
– Měj svou modlu – auto, sport, televizní pořad, jídlo, peníze, kariéra… O modlách více zde.
– Miluj tento svět, užívej si ho plnými loky (alkohol, drogy, nezávazný sex…).
– Pořád řeš politiku, nadávej na politiky.
– Pořád kritizuj zaměstnavatele, okrádej ho.
– Chtěj všechno hned – zadlužuj se.
– Rusko je naše jediná záchrana.
– Na tomto světě je jenom zlo.
– Pořád klej – ber jméno Boží nadarmo.
Eutanázie je v pořádku.
– Jezdi autem agresivně.
– Buď pořád nespokojen se vším.
– Věčná smrt je nevyhnutelná.
– Nebylo by ti líp, kdybys vůbec nebyl?
– Atd.

Těmito činnostmi satan oddaluje lidi od Boha, od hledání Boha. Tyto činnosti mají nahradit Boží lásku. Tyto lidské potřeby dokonce pomáhají vytvářet Nový světový řád.

lidske srdce

Satan klade pasti i na křesťany (s oblibou)
Satan ve velkém rozsahu neškodí pouze bezbožným lidem, on klade pasti i na křesťany. Stačí se podívat na falešná náboženství, které satan vytvořil pomocí oklamaných lidí – Římský katolicismus , Budhismus, Judaismus, Hinduismus, Mormoni, Islám… Množí křesťané věnují velkou čast svého času všemu možnému, svého Pána tím zanedbávají. Někteří křesťané milují své záliby více, než svého spasitele a Pána. Jiní si zase myslí, že jen skrz dobré skutky se dostanou do nebe. Vždycky a pořád musíte mít Boha na prvním místě. Vždycky a za všech okolností! Pokud to tak není, satan do vašeho života významně zasahuje.

Satan vnucuje křesťanům tyto lži:
– Hříchy ti může odpustit jedině kněz.
– Modlit se můžeš jenom v kostele.
– Existují malé a velké hříchy.
– Katechismus je pravdivé učení.
– Na Boha ani modlitby nemáš čas, podívej se kolik starostí a problémů máš v práci a doma.
– Na čtení Bible nemáš čas.
– Nečti Bibli, spíš čti různý články na internetu.
– Být křesťanem je tak omezující.
– Kristus tě nečiní šťastným, odvrať se od něj.
– Důležitější než Bůh, je tvoje rodina, manželka, koníčky…
– Za to, co děláš, tě Bůh nemůže mít rád.
– Ty tvoje hříchy ti Bůh nikdy nemůže odpustit.
– Panna Marie je u Boha a přimlouvá se tam za lidi.
– Atd.

Závěr
Ruku na srdce, každému občas nezbývá čas na vztah k Bohu. Pokud je to občas a uvědomujeme si to (a vyznáme to), dá se to omluvit. Pokud se to ale stane pravidlem, je to špatný přístup. Bůh chce mít s každým člověkem na této planetě osobní vztah. On je tak žárlivý, že si to lidská mysl ani nedovede představit. Proto nezánedbávejte našeho Otce, vždyť On nás živí a vzorně o nás pečuje.

Pokud nechceš sloužit zlu (a skončit v pekle), musíš pořád odhalovat satanův podvod a odmítat ho. To lze jedině pomocí Božího Slova a modliteb. Pokud neznáš Boží Slovo, satan tě snadno obelstí.

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“
Bible, Židům 4,12

Satan nade mnou pořád vítězí. Co mám dělat?
Pokud jsi znovuzrozený křesťan, čiň pokání a pros Boha, ať ti v tom pomůže. Pořád vykazuj satana a démony ze svého života (ve jménu Ježíše Krista). Popros bratry a sestry, ať se za tebe modlí. Pokud jsi právě uvěřil v Pána Ježíše, zavři se do pokojíku a vyznej Mu všechny svoje hříchy. Další podrobnosti nalezneš v našem článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky!“
Bible, 1. Petr 5,8-11

Sdílejte: