Evoluce je velký podvod!

Jaký má život smysl? Proč jsme tady? Odkud jsme přišli? Kdo stvořil vesmír? Kdo stvořil zvířata? Je Darwinova evoluční teorie podvod?

Charles Darwin
Charles Darwin (1809-1882) již jako malý měl pochybnosti o učení tehdejší církve, proto bádal v přírodě. Zabýval se otázkami jak to všechno vzniklo. V roce 1831 vyrazil na cestu kolem světa. Postupně začal věřil, že země se v určitých časových úsecích postupně mění. Když přišel s tím, že člověk pochází ze zvířat, mnoho jeho přátel tím bylo šokováno. Tehdy totiž bylo většina lidí věřících. Po tomto prohlášení se psychicky zhroutil. Darwin musel během života překonat mnoho těžkostí, včetně smrti třech z jeho dětí (celkem jich měl deset). To mělo velký vliv na jeho intelektuální život, protože celou dobu pracoval s teorií, jejíž byla smrt přirozenou součástí. Po těchto tragédiích se ještě více zabýval otázkou, proč Bůh dopustil smrt jeho potomků. Darwin strávil zbytek života prosazováním a obranou evoluce. Podstatně změnil způsob, jak začal člověk nahlížet na Boha.

Každý vědec, který zpracovává své poznatky, do toho nějakým způsobem promítá své osobní názory, očekávání, pohled na svět. To může mít ve svém výsledku velký vliv na to, jaké učiní závěry. Jak se věda dál vyvíjí, tak vycházejí na světlo nová překvapivá fakta, která odporují evoluční teorii, kterou přednesl lidstvu Darwin. Darwin to nemyslel zle, snažil se odkrýt pravdu, v tom mu ale satan nalhával lež, v podstatě ho zneužil. Kdyby žil Darwin dnes, byl by zklamaný, jak málo důkazů jeho evoluční teorie existuje.

Darwinova kniha přitahuje antisemity
Darwin nikdy nenašel pro svou teorii věrohodný důkaz a sám si byl vědom, že existují sporné momenty. Tyto sporné momenty uvádí ve své knize O původu druhů, která vyšla v roce 1859, konkrétně v kapitole Teoretické problémy. Tato kniha měla ve svého době okamžitý úspěch. Její popularita, ale byla spíše dílem ideologických tvrzení, než její vědecké hodnoty. Kniha velmi zaujala i známého antisemitu a teoretika socialismu a komunismu Karla Marxe. Karel Marx: „Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobily novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holocaustu“. Darwinova kniha uchvátila i dalšího antisemitu – nacistického diktátora Adolfa Hitlera, který ve své knize Mein Kampf (česky Můj boj) klade zvláštní důraz na Darwinův „boj o přežití“ a přežití nejschopnějších. Hitler v knize píše: „Ten, kdo chce přežít, musí bojovat a ten kdo v tomto světě, kde je neustálý boj zákonem přežití, nechce bojovat nemá právo na život, právo na existenci.“

Darwin

Evoluce
Vědci říkají, že svět existuje sám a nebyl nikým stvořen. Vesmír prý vznikl asi před 15 miliardami let (toto číslo se pořád mění), kdy nastal tzv. Velký třesk. Stáří sluneční soustavy se odhaduje na 5,7 mld. let (toto číslo se také pořád mění). Země prý vznikla asi před 5,5 mld. let (též pořád měnné číslo). Když vznikl svět sám od sebe (náhodou), jak se to stalo? Prý evoluce. Slovo evoluce má různé významy:

Chemická evoluce. Podle vědecké teorie, Velký třesk vyprodukoval vodík a možná i helium. Na Zemi ale máme mnoho dalších prvků (radon, neon, sodík, síra, titan, uhlík, selen…). Jak jsme přišli k těmto mnoha dalším chemickým prvkům? Spojováním hvězd? To je ničím nepodložená spekulace. Hvězdy musí vytvořit prvky a prvky musí vytvořit hvězdy. Které z nich bylo dřív? Otázka podobné: Slepice nebo vejce? Závěr: Všechno je založeno na náhodách.
Hvězdná evoluce. Jak došlo ke vzniku hvězd? Vědci stále přemýšlejí, jak mohou vznikat hvězdy. Neexistuje jediná logická a rozumná teorie o vzniku hvězd. Hvězdy vybuchují, kdo zkoumá nebe, může to pozorovat. Tomu se říká nova nebo supernova. Proč a jak k tomu dochází? Vědci nevědí. Závěr: Všechno je založeno na náhodách.
Organická revoluce. Tedy vznik života na Zemi. Život na Zemi prý začal z neživé hmoty. Z ničeho prý vzniklo něco. Nikdo na světě neví, jak k tomu mohlo dojít – domněnky, spekulace. Závěr: Všechno je založeno na náhodách.
Makroevoluce. Zvíře se proměnilo na jiný druh zvířete. Proč se např. kůň nevyvíjí dál?
Mikroevoluce. To jsou změny v rámci druhu. Další ničím nepodložená spekulace.

Video: Život – náhoda, nebo záměr
Nahlásit nefunkční video

Evoluce jako satanova nauka ve školách
Učitelé žákům vštěpují, že Země je miliardy let stará, a člověk se vyvinul z opice. Děti se ve škole učí, že lidé jsou zvířata. Většina učitelů slepě vykládá žákům o evoluci a myslí si, že jim říkají pravdu. Učitel žákům neřekne, že celá evoluce je založená na domněnkách a spekulacích, a to od samého počátku až do konce! Je to satanské učení, které nedává ani tu nejmenší logiku. Dětem je tato lživá nauka vštěpována už od první třídy. Pokud budete lež opakovat dost dlouho, dost hlasitě a často, lidi jí uvěří. To ví satan moc dobře. Takové učení ničí dětskou víru v Boha. Každý, kdo učí evoluci, bude mít velký probém, když se jednou postaví před Boha…

„Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.“
Bible, Matouš 18,6

Evoluce je satanovo učení
V učebnicích, tisku, na internetu, prostě všude se píše, že Země vznikla před miliardami let, vesmír ještě déle. Ty roky vědci pořád mění a upravují. Pro lidi jsou miliardy let nepředstavitelné číslo, proto je to v podstatě jedno, zda se napíše 20 nebo 5 miliard. Lidé si myslí, že je evoluce každému jasná a nemají o ní žádné pochybnosti. Lidé berou evoluci jako samozřejmost a jedinou možnou pravdu. Skutečnost je taková, že lidem satan tuto myšlenku vnutil a nepřetržitě je odvádí od skutečné pravdy. Satan přišel s teorií evoluce a Velkého třesku, protože věděl, že lidi mají čím dál větší poznání a budou se rozvíjet. Také je chtěl pochopitelně odvrátit od Bible, protože jeho věčná smrt se nezadržitelně blíží. On má potřebu co nejvíc lidí odvrátit od Boha. On dychtí po lidském hříchu. Strašně moc nenávidí lidi. Od samého počátku je to podvodník, lhář a vrah. To stojí v Bibli. Satan se vždycky okolností snaží zpochybnit Boží slovo. V tomto případě se mu to bohužel daří velmi dobře.

velryba

Vědci se pouze domnívají a spekulují
Fyzikové mají teorii, že z nicoty ve velké explozi došlo ke vzniku vesmíru (došlo k tomu náhodou a z nicoty). V minulosti vědci prohlásili, že ta věc, co explodovala, měřila několik slunečních let v průměru. V 60. letech minulého století ta věc měřila 275 milionů let. No a v 70. letech už to bylo „jenom“ 71 milionů let. Jeden vědec prohlásil, že vesmír se mohl vyvinout. Z čeho ale? Z nicoty. Jiný vědec zase tvrdí, že před 20 miliardy let byl vesmírný prach přitahovaný do jedné malinkaté kuličky. Ta kulička se pak začala točit a z ničeho nic vybuchla. To byl prý Velký třesk. Z odlétajících kousků prý pak vzniklo slunce, galaxie, měsíc, hvězdy. Kde se ale vzal celý vesmír a ten vesmírný prach? Už tam byl? A kdo ho stvořil, nebo také vznikl náhodou? Zase jsme u otázky o slepici a vejci… Teorie Velké třesku je nesmyslná z mnoha a mnoha důvodů!

Fakta zpochybňující evoluci
1. Faktem je, že vesmír funguje podle zákonů. Zemská gravitace, odstředivá síla, zákon setrvačnosti… Proč se ty zákony stále nevyvíjí? Proč je gravitace pořád stejná? Opravdu si myslíte, že to vzniklo náhodou?
2. Vědecká teorie o vzniku života a vesmíru je založená výhradně na víře. To jen satan se snažím lidem namluvit, že to tak není. Evoluce a stvoření jsou obě založeny na víře.
3. Proč je slunce složeno z 98% z vodíku a helia, a ostatní planety obsahují měně než 1% vodíku a helia? Proč je zbytek těchto planet tak odlišných, když pocházejí z Velkého třesku? Protože je někdo stvořil.
4. Evolucí (chování systému) nelze vysvětlit vznik DNA (původ systému).
4. Kdyby svět vznikl z Velkého třesku a pomalu se vyvíjel miliardy let, proč se nevyvíjí dál? Proč jsou lidi pořád stejný? Proč se dál nevyvíjí?
5. Jedna rostlinná buňka je mnohem složitější než nejmodernější letadlo. Opravdu je vznik rostlinných buněk založen na náhodě?
6. Byla doba, že vědci učili, že planety rotují kolem Země. Učení evoluce se pořád mění – co vědec, to názor. Ano, názor! Vědci v tomto případě prezentují jen své názory! Co když se jednou přijde na to, že celá evoluce je podvod?

Film: Stvoření: Svědectví planety Země
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Evolucionisté mají za to, že evoluční teorie je podpořena pádnými důkazy, ale když jim řeknete, ať to vysvětlí a dodají důkazy, tak tápají, zmiňují těžkosti ve výzkumu. Opravdu si myslíte, že se tento svět se vytvořil sám, náhodou? Pokud ano, tak podléháte satanovu klamu a myšlenkovému proudu New Age, což je také satanovo dílo. Tento svět vytvořil Bůh, důkazy máte všude okolo vás – nebe, divy přírody, zvířata, jak funguje lidské tělo… To všechno nemohlo vzniknout náhodou. Bůh stvořil i pozemský čas, on žije mimo náš čas, proto to všechno těžko chápeme. A kdo stvořil Boha? Nikdo, Bůh byl vždycky. Nechápete, jak mohl Bůh existovat vždycky? Bezbožný člověk to vždycky bude těžko chápat, protože Bůh je stvořitel času.

Biblická pravda o stvoření světa:

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.
Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.
Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se. Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.
Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí.
Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“ Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ Byl večer a bylo ráno, den pátý.
Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.
Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.
A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.“
Bible, Genesis 1,1-31

Sdílejte: