Neuvěřitelná satanistická show

Satan rád lže, manipuluje, vraždí, oslavuje sám sebe a vysmívá se lidem. Podívejte se na satanistickou show, která proběhla při otevření Gotthardského tunelu. Jde o mimořádně bizarní, strašidelný, depresivní a dekadentní okultní rituál, kterému přihlíženo mnoho významných politiků z celého světa (Angela Merkelová a další).

Gotthardský železniční tunel ve Švýcarsku významně zrychlil železniční spojení přes Alpy mezi Curychem a Milánem. Se svými 57 kilometry ho lze považovat za nejdelší podzemní trať pro vlakovou dopravu na světě. Vybudování tunelu trvalo 17 let a stálo neuvěřitelných 13 miliard švýcarských franků, což je více než 317 miliard Kč.

Když 1. června 2016 proběhlo slavnostní otevření tunelu, křesťanský svět byl v šoku. Byla totiž k vidění bizardní satanská show, která očividně propagovala a vyvyšovala satana. Slavnostního otevření se zúčastnil švýcarský spolkový prezident, německá spolková kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Francois Hollande, italský premiér Matteo Renzi a další významní politici.

Satanská show pod drobnohledem
První video. Vše odstartovala dvě pětispřeží, která rychle projela halou. Plnohodnotný satanský obřad zahájil kočí z druhého pětispřeží, když zatroubil na trubku. Následoval pochod dělníků (muži i ženy) v oranžových montérkách (symbolika zotročených lidí). Pochod připomínal chození zombies. V čase 6:28 se objevuje vagón, který tlačí otroci, na kterém jsou muži a ženy jen ve spodním prádle. Je zde i neidentifikovatelné stvoření s křídly a obnaženými prsy (evidetně dívka s malými prsy), která dohlíží na lidi provozující sexuální orgie – muž a žena, ale s nimi zároveň dvě ženy nebo dva muži (vyvyšování zvrhlosti – sodomie, homosexuality).

Gotthardský tunel

V čase 9:00 se objevuje vagon, na kterém je muž s řetězi (jedinec, který odhalil pravdu, ale není mu to nic platné). Tento muž mlátí řetězi okolo sebe. Proti směřování vagonu ale nic nezmůže (symbolika zotročení, beznaděje). V čase 9:49 okřídlené stvoření létá (visí) a pod ním se na zemi válí dělníci v oranžových montérkách. Hudba jednoznačně zdůrazňuje vyvýšenost toho Zlého (satana). V čase 10:12 se okřídlené stvoření spouští na zem, dělníci v oranžových montérkách ho odvazují a klaní se mu (satan se nechává takto uctívat). V čase 10:25 začíná scéna s démonickým kozlem a rousatými stvořeními (symbolika šíření strachu ve světě mezi lidmi). Objevují se lidé s lebkami zvířat s rohy, kozlí lebky, lebka jelena, lebka buvola…

Gotthardský tunel

Jedna žena dokonce nese nad hlavou beránka (výsměch křesťanství).

Gotthardský tunel

Tomu všemu dodává démonskou atmosféru děsivá hudba. Nechybí tanec pekelného kozla a dalších pekelných bytostí. Symbolika sjednocení tezí pekla, světa a nebe. V čase 20:00 vidíme zpívajícího pastevce, za ním jde pekelné stvoření s rohy. Ozve se rána, objeví se rudé (pekelné) světlo a pastevec uteče. Peklo je dokonáno. V čase 20:45 přijíždí vlak. Pekelné světlo pořád svítí. Na jednom konci vlaku jsou dva muži, jeden vrtačkou vrtá do plechu a druhý bruskou brousí plech. Na druhém konci vagonu vidíme vojáky v baretech s bubny udávající směr, chránící peklo. Symbol nedobytnosti pekla. V čase 22:00 přicházejí lidé v čele s rohatým stvořením. Hraje oslavná píseň. Přijíždí i rikši. Na jedné z nich stojí katolický biskup a jeptišky (katolík oslavuje satana). Všichni mávají, tancují, smějí se… Význam: Oslava pekla, satana, satan se chlubí, že ovládá katolickou církev.

První video
Nahlásit nefunkční video

Druhé video je venku a opět začíná pochodem zotročených (dělníci v oranžových montérkách). Ti se rozběhnou ke skále (plošné obrazovce) a snaží se jí vylézt. Každý z nich ale spadne dolů. Satan říká, že odsud není cesty ven (satanova lež). V čase 9:40 poletují tři duchové před obrovským vševidoucím okem. Evidentě jde o důraz toho, že satan má pod kontrolou celý svět (Nový světový řád je již nastolen). Důkaz toho, že démonizace je na samém vrcholu.

Gotthardský tunel

V čase 11:11 opět spatříme pekelného kozla, který na pódiu poskakuje a jeho zlá tvář je vidět na plošné obrazovce.

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Okolo kozla jsou muži a ženy, kteří mají na sobě (přes hlavu) bílé závoje (jako nevěsty). Před kozlem na obrazovce se objevují tři skarabeové. Skarabeus je brouk, který byl ve starověkém Egyptě uznáván jako symbol slunečního cyklu a představoval znovuzrození – cestu reinkarnace. V čase 15:15 muži a ženy v závoji uctívají kozla. V čase 20:30 začíná show se slunečním kruhem (okultní symbol), který lze spatřit na Náměstí svatého Petra ve Vatikánu. Tento symbol se ve videu v různých podobách objevoval již nekolikrát.

Gotthardský tunel

V čase 22:15 vidíme další rohaté stvoření (s velkou hlavou), které nese ještě jedny rohy v ruce. V čase 22:22 žena s rohy vyžaduje soulož zedadu, svého dosáhne s chlupatým belzebubem po pár vteřinách.

Gotthardský tunel

Poté tato žena klečí a znázorňuje obcování s ďáblem. Opravdu mimořádně nechutné! V čase 25:00 vidíme, jak se rohaté stvoření (satan) nechá uctívat. Lidé z velkými hlavami (maskami) znázorňují politiky, kteří následují a uctvívají satana.

Gotthardský tunel

V čase 27:03 si všimněte ženy (s rohama) a muže (vlevo dole), kteří předvádějí soulož. V čase 29:33 všichni padají na kolena před točícíma hodinama na obrazovce. Jediný, kdo nepokleká, je rohatej. Hodiny mizí a na obrazovce se objevuje vlak, jak vyjíždí z Gotthardského tunelu. Všichni jásají včetně politků s velkými hlavami. Rohatej je pozoruje. V čase 30:47 (na závěr) rohatýho zabírá kamera zblízka. Jako akcent toho, komu byl tento okultní rituál určen.

Gotthardský tunel

Druhé video
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Pokud se podíváme na výše uvedenou „oslavu“, vidíme prokazatelný satanský obřad nabitý symbolikou zla a moci. Satan lidem říká, jak obrovskou má moc – že pomocí bezbožných lidí vytvořil plně funkční Nový světový řád, který dokonale funguje na všech úrovních – finanční sektor, politika, zdravotnictví, školství, ekologie… Gotthardský tunel je satanovo dílo, vyvyšování a oslava satana. Tato „oslava“ byla jenom divadlo, kterému přihlíželo velké množství zmanipulovaných/obelhaných lidí (stádo ovcí). Další obětní skupinou jsou dělníci, kteří při stavbě zahynuli, zmrzačili svá těla, nebo si jinak zničili zdraví – jen proto, aby byl oslaven satan. Je to hrozné, ale je to tak.

Ježíš je tvoje záchrana
Nepatři do stáda ovcí a poznej pravdu. Pravda je taková, že satan umře. Moc dobře ví, že to bude brzy. Tento satanský rituál je důkazem toho, že Ježíš se už brzy a vypořádá s každým hříšníkem, který nečinil pokání…

„Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.“
Bible, Matouš 16,27

Stejně tak se vypořádá se satanem a jeho démony

„Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“
Bible, Matouše 25,41

„Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible, Zjevení 20,10

Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Jak to udělat? O tom máme článek zde.

Sdílejte: