Biblické verše v obrázcích

Obrázky ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.”
Bible, Přísloví 4,23

Především dobře chraň své srdce

“Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.”
Bible, Židům 4,12

Boží slovo je živé

“Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!”
Bible, Žalmy 16,11

Stezku života

“Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.”
Bible, Filipským 4,4-5

Radujte se v Pánu vždycky

“Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.”
Bible, Filipským 4,19

Můj Bůh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka