Biblické verše v obrázcích

Nejkrásnější verše z Bible v obrázcích ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.“
Židům 3,4

stavitelem všeho je Bůh

„Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.“
Bible, Žalmy 19,2

Nebesa vyprávějí o Boží slávě

„Znamenitá žena – ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly!
Manžel jí důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude.
Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života.“
Bible, Přísloví 31,10-12

Znamenitá žena

„Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.“
Bible, 1. Jan 4,15

Kdokoli vyznává

„V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to.“
Bible, Jan 14,2

V domě mého Otce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka

Sdílejte: