Biblické verše v obrázcích

Křesťanské obrázky ke stažení zdarma. Obrázky s textem na facebook.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí navěky.“
Bible, Izaiáš 40,8

Tráva usychá, květ vadne

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible, Římanům 10,9-11

Vyznáš-li svými ústy

„Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.“
Bible, 2. Tesalonickým, 3,3

Pán je však věrný

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“
Bible, Matouš 7,7

Proste a bude vám dáno

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte Jemu, vždyť Jemu na vás záleží.“
Bible, 1. Petr 5,6

Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku

„Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!“
Bible, Pláč 22-23

Hospodinova láska nepomíjí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka

Sdílejte: