Biblické verše v obrázcích

Nejoblíbenější biblické verše v obrázcích.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.“
Bible, Koloským 4,5

Jednejte moudře

„Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Bible, Matouš 7,8

kdo žádá, dostává

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete.“
Bible, Filipským 4,6

za všechno se modlete

„Nejvyšší Bůh je můj štít – on je zachráncem upřímných!“
Bible, Žalmy 7,11

Bůh je můj štít

„Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám.“
Bible, 1. Petrův 4,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka

Sdílejte: