Biblické verše v obrázcích

Verše v pěkných obrázcích ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí“
Bible, Římanům 12,12

V pilnosti buďte vytrvalí

„On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Bible, Zjevení 21,4

On jim setře každou slzu z očí

„Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou.“
Bible, Přísloví 11,28

Kdo doufá v bohatství

„V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Bible, 1. Jan 4,18

V lásce není žádný strach

„Vytrhl jsi mě z jámy nicoty, všechny mé hříchy zahodil jsi pryč.“
Bible, Izaiáš 38,17

Vytrhl jsi mě z jámy nicoty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka

Sdílejte: