Biblické verše v obrázcích

Pěkné Biblické verše v obrázcích.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Smiluj se nad námi, Hospodine – v tebe doufáme!
Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou.“
Bible, Izaiáš 33,2

Smiluj se nad námi, Hospodine

„Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“
Bible, Přísloví 4,23

chraň své srdce

Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
Bible, Žalmy 91,2

Jsi mé útočiště

„Jestli jsme s Ním zemřeli, budeme s Ním žít.
Jestli vytrváme, budeme s Ním kralovat.“
2. Timoteus 2,11-12

budeme s Ním žít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

Sdílejte: