Biblické verše v obrázcích

Krásné obrázky (křesťanství). Nejlepší biblické verše v obrázcích.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Hospodinu řeknu: Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
Bible, Žalmy 91,2

Hospodinu řeknu

„Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.“
Bible, Žalmy 23,1-3

Hospodin je můj pastýř

„Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej; Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Bible, Přísloví 3,11-12

Hospodinovo poučení

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.“
Bible, Římanům 8,26

Právě tak nám také Duch

„Hle, Bůh mě zachránil – doufám a už se nebojím. Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!“
Bible, Izaiáš 12,2

Bůh mě zachránil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka

Sdílejte: