Biblické verše v obrázcích

České biblické verše o různých tématech. Biblické verše v obrázcích.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Bible, Lukáš 11,9-10

Proste a bude vám dáno

„Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“
Bible, Jeremiáš 17,9

Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější

„Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů“
Bible, Skutky 22,16

vzývej jeho jméno a dej se pokřtít

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Bible, Matouš 18,20

já uprostřed nich

„Hospodin je přece tolik dobrý,
jeho láska trvá navěky,
jeho věrnost po všechna pokolení!“
Bible, Žalmy 100,5

Hospodin je přece tolik dobrý

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka

Sdílejte: