Biblické verše v obrázcích

Biblické verše v obrázcích. Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska má věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti!”
Bible, Žalmy 89,2

Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád

“V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!”
Bible, Žalmy 37,4

V Hospodinu měj svoji rozkoš

“Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.”
Bible, Deuteronomium 31,8

Sám Hospodin jde před tebou

“Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.”
Bible, Přísloví 1,33

Ale kdo mě poslouchá

“Smiluj se nad námi, Hospodine – v tebe doufáme!
Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou.”
Bible, Izaiáš 33,2

Smiluj se nad námi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka