Biblické verše v obrázcích

Biblické verše – obrázky ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí.”
Bible, Přísloví 14,26

V úctě k Hospodinu

“Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát.”
Bible, Matouš 18,21-22

Tehdy k němu přistoupil Petr

“Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla.”
Bible, Job 28,28

Moudrost

“Bůh mě vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!”
Bible, Job 33,28

Bůh mě vykoupil

“Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen Jeho jméno je přece nejvyšší, Jeho sláva je nad nebem i nad zemí!”
Bible, Žalmy 148,13

Ať všichni chválí jméno Hospodin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka