Dan Mohler

Dan Mohler je pastor, který káže po celých Spojených státech. Dan Mohler je něco jako „duchovní otec“ Todda White.

První video:

„Ježíš nevylíčil Otce jako toho, který uzdraví někoho a neuzdraví všechny, nebo ne? Uzdravil všechny, kdo k němu přišli a každý, kdo se ho dotkl, byl uzdraven. Takže On deklaroval, že Boží vůle je uzdravit.“
Dan Mohler

„Není to tak, že se modlíte a řeknete: „Co bude to bude, pokud je Boží vůle uzdravit, bude uzdraven. Buď zdráv“. A nic se nestane: „Tak to asi nebyla Boží vůle“. Tak to není. Je to o modlitbě víry.“
Dan Mohler

První video: Dan Mohler – Uzdravení
Nahlásit nefunkční video

Druhé video:

„Ale Dane, Bůh vždycky neuzdraví, víš?“ Ukaž mi to skrze Syna! „No ale Bůh někdy sesílá svůj hněv, Dane.“ Ukaž mi to skrze Syna! To říká ten hlas, který slyšela Eva a je to podvod a my se chytneme na háček a jíme to ovoce a padáme znovu a znovu. Bůh řekl: „Vkládejte ruce na nemocné a oni budou uzdraveni.“ My říkáme: „Ale ne všichni.“
Dan Mohler

Druhé video: Dan Mohler – Jaká je Boží vůle
Nahlásit nefunkční video

Třetí video:

„Bůh přijímá vaše ztracené milované, když zemřou, ale Bůh neurčuje jejich smrt. Bůh nám řekl, abychom křísili mrtvé! Proč by zabíjel lidi?“
Dan Mohler

Třetí video: Dan Mohler/Todd White – Řídí Bůh všechno, co se děje?
Nahlásit nefunkční video

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,26-27

Závěr
Bratr Mohler je bohužel falešný učitel, neboť  Bůh dává i bere životy, Bůh má pod kontrolou všechno… Od bratra Mohlera je troufalé, zpochybňovat Boží svrchovanost. Musíme se za něho modlit!

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Sdílejte: