Bůh ti dá klid a pokoj

Stresujete se? Žijete v neustálem napětí? Máte finanční problémy? Štve vás šéf v práci? Hledáte pokoj? Pokoj naleznete jedině u Boha.

Člověk po klidu a pokoji touží pořád. Lidé chtějí „dokonalý ničím nerušený“ život. Lidé si přejí zdraví, štěstí, radost a dostatek peněz. To vše vám dá jedině Bůh. Satan sice může dát lidem zdraví, slávu a peníze, ovšem jen dočasně a za jistým účelem – chce lidi strhnout k hříchu. Samotné peníze závadné nejsou, ale láska k nim je špatná…

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible, 1. Timoteovi, 6,7-10

Nepřijetí Boha
Všude okolo sebe vidíme nepřijetí Boha: války, zločinnost, napětí, nenávist, stres… Lidi poslouchají satana, který je vede do čím dál většího neklidu. Satan nenávidí lidi a nechce, aby člověk měl pokoj v duši a mohl se zamyslet nad smyslem žití. Satan pořád lidem vnucuje stále nové a nové požadavky, čímž je zaměrně oddaluje od Boží pravdy.

Ježíš

Ježíš ti dá pokoj a klid
Pokoj nalezneš u Ježíše Krista, který je podle Bible Kníže pokoje…

„Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Bible, Izaiáš 9,5

Pouze Ježíš ti může dát pokoj v srdci. On zná tvůj nepokoj a chce tě z něj vysvobodit. Chce, abys Ho přijmul za svého Pána a Spasitele, moc po tom touží. Řekni mu to, teď hned! Vždyť On je pořád s tebou a čeká na to. Až to uděláš, můžeš ho požádat o klid a pokoj, například takto: Ježíši, ty víš, jaký mám v sobě neklid, strach a neustálé obavy. Ty víš, jak jsem pyšný a sobecký. Prosím, promiň mi to! Upřímně Tě prosím, naplň mne svou láskou a stálým pokojem. Amen.

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“
Bible, Jan 14,27

Sdílejte: