Eutanazie, asistovaná sebevražda

Co je eutanazie? Co je asistovaná sebevražda? Jaký je rozdíl mezi eutanazií a asistovanou sebevraždou? Je eutanazie legální? Je eutanazie slučitelná s křesťanstvím?

Eutanazie i asistovaná sebevražda je dobrovolné ukončení života (sebevražda). Rozdíl mezi eutanazií a asistovanou sebevraždou a je v tom, že při eutanázii vykonává usmrcení napomáhající osoba, zatímco při asistované sebevraždě sebevrah sám – napomáhající osoba například připraví sebevrahovi smrtící nápoj, je sebevraždě přítomna a postará se o tělo, nápoj ale vypije sebevrah sám.

Zastánci eutanazie
Zastánci eutanazie v posledních letech sklízí „úspěchy“. Neuvědomují si však, že jedna věc je konkrétní člověk, který eutanazii propaguje (např. nevyléčitelný pacient) a druhá věc je uzákonění eutanazie. Člověk propagující eutanazii z důvodu jeho blízkého konce je pro média vždycky velmi zajímaví. Jenže konkrétní případ je vždycky jenom jeden konkrétní případ, ale uzákonění začne platit pro všechny občany daného státu. Uzákonění eutanazie je velký risk, protože je to velmi zneužitelné, např. může být vyvíjen tlak na umírajícího.

Rizika uzákonění eutanazie, asistované sebevraždy
Umírající člověk je velmi zranitelný a nemůže argumentovat z pozice sebevědomého člověka. Může vzniknout tlak ze strany příbuzných (otázky z hlediska dědictví apod.). Takový pacient je vždy v pozici toho slabšího. Kdo rozhoduje o eutanazii, když je pacient v kómatu? Jeho příbuzní. V mnoha případech je to dědictví chtivé příbuzenstvo, někdy tyto lidi dokonce ani nezajímá je, že člověk strádá. Takový jsou dneska lidi, vidíme to všude…

Proč lidé žádají o eutanazii?
Je v tom především osamělost, nezájem okolí o nemocného člověka. V hospicích, kde umírající lidi po všech stránkách podporují, jen minimum pacientů hovoří o eutanazii. Současná lékařská medicína dokáže odstranit nebo maximálně potlačit příznaky nemoci (bolest, dušnost, zvracení, atd). Je mýtus, že umírající lidi trpí velkými bolestmi!

Nahlásit nefunkční video

Zlehčování smrti
Smrt je dnes obdivována a zlehčována. Podívejme se na reklamy nebo výstavy ze skutečných lidských těl. Naleznete zde těla dospělých jedinců i těhotných žen. Je to hnus. O tyto výstavy je obroský zájem, a to i v Česku. Lidi obdivují smrt, což je něco neuvěřitelného!

Většina zdravotníků odmítá tyto sebevraždy
Většina lidí, kteří pracují s umírajícími, jsou proti eutanazii i asistované sebevraždě. Eutanazii odmítá většina lékařů, zdravotních sester i personál v hospicích (netvrdím že všichni). Jde i o to, že u těchto druhů sebevražd musí někdo asistovat, tzn. že tam musí být dobrovolný souhlas druhé osoby, která zapříčiní smrt. To samo o sobě je v rozporu s etikou zdravotnického povolání. Lékař je vychováván o pěči o člověka, k zachování života, ne aby zabíjel.

Nahlásit nefunkční video

Země ve kterých je legální eutanazie, asistovaná sebevražda
Belgie. Eutanazie je legální od roku 2002. Od roku 2014 byla zde legalizována dětská eutanazie bez ohledu na věk. Podmínka je, že dítě musí o eutanazii požádat samo a souhlas musejí dát rodiče dítěte. Následně jeho stav posoudí lékařský tým a nezávislý psycholog. V roce 2016 takto zemřelo první dítě.
Lucembursko. Eutanazie je zde legální od roku 2009.
Nizozemí. Eutanazie je zde legální od roku 2002.
Švýcarsko. Od roku 1942 je zde legální asistovaná sebevražda. Umírajícímu může legálně pomáhat lékař i laik. Ukončit život sem jezdí lidi z celého světa. Stačí zaplatit příslušnou částku a zabijí vás. Asistovaná sebevražda ve Švýcarsku láká i Čechy. V roce 2007 první český občan podstoupil asistovanou sebevraždu na švýcarské klinice.
Německo. Eutanazie je zde nelegální, asistovaná sebevražda legální je. „Pomoc“ při sebevraždě poskytnutá příbuznými nebo blízkými osobami se stala v roce 2015 legální.
Amerika. Eutanazie je ve všech státech nelegální. Asistovaná sebevražda je legální ve státech Oregon (od roku 1998), Washington (od roku 2008) a Vermont (od roku 2013). Ve státě Montana sice legální není, ale zdejší nejvyšší soud zakázal postih lékařů, kteří se jí za splnění daných podmínek zúčastní.

eutanazie

Eutanázie v České republice
V České republice je eutanázie nelegální. I když ji v minulosti někteří politici zkoušeli prosadit, neuspěli. Například návrh senátorky Václavy Domšové (zemřela v roce 2014) z roku 2008 umožňující legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy byl 18.9.2008 zamítnut. Pro zamítnutí se vyslovilo 39 ze 49 přítomných senátorů.

Přes výše uvedený zákaz se u nás legální druh eutanazie provádí. Lze přestat s léčbou. Po poradě s příbuznými lze pacientovi přestávat dávat léky, např. antibiotika, která brání infekci. Potom je smrt otázka hodin až dnů, kdy selžou orgány, a to i přes napojení na přístroje. Odpojit přístroj, který člověka udržuje při životě je vždy nelegální (všude na světě). To by bylo zabití. Toto lze vidět pouze ve filmech (je to smyšlené).

Bohužel se v českých nemocnicích vyjímečně vykonává i nelegální eutanazie – tzv. divoká eutanazie. Divoká eutanazie znamená, že lékař vědomě vede léčbu pacienta ke smrti (v některých případech z vlastní vůle). Například pacientovi s rakovinou podá větší dávku morfia. Takové jednání je nejen nemorální, ale i nelegální – jde o úmyslné zabití. Takový lékař se vystavuje trestnímu stíhání.

Sebevražda a Bůh
Člověk si má život chránit, rozhodně nemá právo ho ukončovat. Proč? Člověk si svůj vlastní život nedal, autorem každého lidské bytosti je Bůh („Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme“ – Žalmy 100,3). Pochybujete? Opravdu si myslíte, že to, jak funguje lidské tělo, je náhoda? Opravdu si myslíte, že člověk vznikl náhodou a z ničeho? Pořád pochybujete? Přečtěte si náš článek o evoluci.

Říkáte si, že kdyby existoval Bůh tak by nenechal lidi trpět? Hodně lidí trpí vlastním zapříčiněním – hříchem. Také je potřeba si uvědomit, že Bůh nemůže nechat hřích nepotrestaný. Bible nám říká, že soužení působí vytrvalost…

„Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději.“
Římanům 5,3

Bůh slyší lidi, kteří chtějí ukončit jejich pozemské trápení. Mnohdy ale Boží cesty vedou skrz lidské utrpení. Lidské soužení může být i zkoužka…

„V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost.“
Kazatel 7,14

Pokud někdy nechápete souvislosti, modlete se k Bohu o moudrost…

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Jakub 1,5-8

Závěr
Myslete na to, že sebevražda, propagace eutanazie je hřích. Propagace eutanazie je propagace satana, který doslova dychtí po tom, aby člověk spáchal sebevraždu. Máš myšlenky na sebevraždu? Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele teď hned ve svém pokojíku.

Všichni víme, že fyzická smrt je přirozená, nevyhnutelná. Každý člověk má právo důstojně odejít z tohoto světa, ale pouze přirozenou cestou – Boží vůlí. Z křesťanského hlediska je sebevražda nepřijatelná. Každého sebevraha čeká věčná smrt – ohnivé jezero. Bůh stvořil člověka a jen On má moc nad naším žitím, On ví, kdy a jak smrt nastane.

Važte si života a neukončejte ho z vlastní vůle. Každá minuta strávená na tomto světě je Boží dar! Bible nám říká, že máme plně využívat svěřený čas a hromadit si poklady v nebi, ne zde na zemi…

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Efezkým 5,15-20

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“
Matouš 6,19-21

Sdílejte: