Biblické verše v obrázcích

Obrázky ke stažení. Biblické verše v obrázcích pro vás.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.”
Bible, Židům 3,4

stavitelem všeho je Bůh

“Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!”
Bible, Žalmy 90,10

Celý náš život

“Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.”
Bible, 1. Timoteus 6,7-8

Nic jsme na svět nepřinesli

“Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.”
Bible, Matouš 24,27

“Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!”
Bible, Lukáš 21,26-28

Příchod Syna člověka

“Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.”
Bible, Žalmy 4,4

Hospodin slyší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka