Biblické verše v obrázcích

Verše z Bible v pěkných obrázcích ke stažení.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“On je má láska, můj pevný hrad, mé útočiště, má záchrana.”
Bible, Žalmy 144,2

On je má láska

“Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.”
Bible, 1. Korintským 1,3

Milost vám a pokoj od Boha

“Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.”
Bible, 1. Jan 4,16

Bůh je láska

“Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši”
Bible, 2. Timoteus 1,13

Zůstávej ve víře a lásce

“Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.”
Bible, Žalmy 145,14

Hospodin podpírá všechny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka