Biblické verše v obrázcích

Biblické verše v obrázcích. Obrázky na facebook.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.”
Bible, Římanům 10,9

Vyznáš-li svými ústy

„Já jsem vzkříšení i život, řekl jí Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Bible, Jan 11,25

Já jsem vzkříšení i život

„Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl:
Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám“
Bible, Židům 13,5

Veďte nezištný život

„Dobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni před Bohem.“
Bible, Kazatel 8,12

Dobře se povede bohabojným

„Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu.“
Bible, Matouš 11,28

Pojďte ke mně všichni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka