Úzká a široká cesta. Nebe a peklo.

Říká se, že široká je cesta do záhuby (pekla), úzká je cesta do nebe. Je to pravda?

Někteří lidé (bezbožní i křesťané) si myslí, že žijí dobrý život, myslí si, že když nebudou škodit a budou dělat dobré skutky, půjdou do nebe. Není to tak, jen skrze dobré skutky se nikdo do nebe dostat nemůže.

Široká a úzká cesta
Existují dvě cesty života – široká je cesta do záhuby, úzká je cesta do nebe. Na jakou cestu se dáme, je doslova otázka života a smrti. Kterou cestou se kdo vydá, se musí rozhodnout každý sám. Ježíš pro tebe připravil úzkou cestu, na jejímž konci je věčný život s Bohem. Úzká cesta je sice trnitá cesta, ovšem máme na ní velkého pomocníka – Ježíše Krista, který nás touto cestou provede, bude nás ochraňovat a ukáže nám, čeho se máme vyvarovat. Satan pro tebe připravil širokou cestu, na jejímž konci je věčná smrt. Ano, satan přichází jako anděl světla, který má pro tebe připraveny jen lži, utrpení a prázdnotu.

Neboj se úzké cesty
Úzká cesta je sice trnitá a plná potíží, ale cíl stojí za to. Také nezapomeň, že máš  na své straně Boha, který nám slíbil plnou podporu. Bůh nám slíbil, že nás vždycky podpoří…

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.“
Izaiáš 41,10

I křesťané kráčí širokou cestou
Nejen bezbožní lidé kráčí širokou cestou, i mnoho křesťanů se dalo na tuto cestu. Myslí si sice, že kráčejí po správné cestě, opak je ale pravdou. Jak může jít křesťan po cestě do pekla? Věří v Boha, ale nemá k Němu žádný vztah; praktikuje nebiblické křty (pokapání nicnevědoucího dítěte apod.); odrazuje lidi od biblického křtu (to je sice hezký, že jsi se oddal Ježíši, svěřil si Mu hříchy a nechceš dál hřešit, ale na křest ještě nedozrál čas, nejdřív tě budeme vyučovat); manipuluje ostatní bratry a sestry (zasahuje jim do jejich životů, např. vyžaduje vyznávání hříchů, kritizuje nízké „desátky“); bezmyšlenkovitě odříkává modlitbu; atd. Křesťan samozřejmě také může kráčet pekelnou cestou díky lžím, pomluvám, láskou k penězům, cizoložství apod.

Jsem křesťan, jak mám poznat, že kráčím po nesprávné cestě? Pokud pominu výše uvedené, podle ovoce se to dá poznat. To musí cítit každý sám. Tvé srdce ti to musí říct. Pokud to nevíš, zeptej se na to Boha, On ti to řekne, nebo ti dá nějaké znamení.

Široká a úzká cesta

Pozor na falešné náboženství
Velké nebezpečí pro křesťana je falešné náboženství, uctívání falešných bohů. Ukázkovým příkladem vyučování a šíření falešného náboženství je Římsko-katolická církev, která provozuje falešné náboženství celá staletí. Mnoho katolíků prochází širokou cestou a ani o tom neví. Mnoho katolíků nevědomky uctívá démony, více článek Mariánská zjevení je podvod démonů.

Ukažme lidem tu správnou cestu
Pravda je, že budeme souzeni ze všechny věci, které děláme. Někteří to neví, nebo nechtějí vědět, nebo jsou zaslepeni pozemskými tužbami (peníze, nový dům, nové auto,  počítačové hry, koníčky…). Těmto lidem je potřeba říct o Ježíši, ukázat jim Jeho lásku. Ukaž Ježíšovu lásku svým příbuzným a přátelům. Každý má okolo sebe lidi, kteří nutně potřebují Jeho lásku. Řekni jim, že jdou špatnou cestou.

Jdu po široké cestě, co mám dělat?
To je dobrá zpráva, že jsi v sobě indetifikoval špatnost! Změň to hned! Předej svůj život Ježíši Kristu, který zemřel za tvé hříchy a vyznej Mu všechny svoje hříchy. Přečti si článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Sdílejte: