Římsko-katolická církev je samá satanova symbolika

Římsko-katolická církev (Vatikán) ve velkém rozsahu používá symboly a předměty, které opovrhující Bohem, křesťanskou vírou. Jedná se doslova o satanoviny! – Hexagram, „vševidoucí oko“, „paroháč“, obrácený kříž, uctívání smti… Římsko-katolická církev otevřeně propaguje satana a jeho démony. Pojďme se na to podívat…

Hexagram
Pokud si někdo myslí, že hexagram je židovský symbol, je úplně vedle, protože se jedná o velmi významný okultní symbol, který v např. satanismu slouží k přivolání satana na lidskou úroveň existence. Hexagram znázorňuje číslo 666. Podrobnosti o hexagramu nalezenete ve článku Jaký je skutečný význam hexagramu?.

hexagram
Hexagram = 666

Hexagram používají papežové:

Hexagramy lze běžně spatřit i v katolických kostelích:

Pentagram
I pentagramy běžně „zbobí“ kostely. Pentagram je samozřejmě též velmi významný satanský symbol.

Kostel v Německu

„Vševidoucí oko“
Zdá se to být neuvěřitelné, ale v kostelích nalezeneme i tzv. „vševidoucí oka“! Jedná se o okultní symbol, oblíbený symbol Svobodného zednářství.

Vševidoucí oko
Vševidoucí oko v kostelích
Vševidoucí oko
Vševidoucí oko v kostelích
Vševidoucí oko v kostelích
Vševidoucí oko v kostelích
Vševidoucí je symbol okultismu

„Paroháč“
Paroháč znamená vztyčený ukazovák a malíček (někdy i palec). „Paroháč“ znázorňuje nějaké stvoření s rohy, zpravidla Baphometa (modla pro satanisty).

Baphomet

„Paroháče“ s oblibou používají nejen politicky, herci, zpěváci, fanoušci heavy metalových kapel, ale i křesťané, tedy rádoby křesťané. Například papež František…

papež František

„Paroháčoval“ i papež Benedikt XVI.

Benedikt XVI.

„Paroháč“ ve falešném náboženství…

„Paroháč“ v satanismu…

Obrácený kříž
Obrácený kříž je známým znamením satanismu a rozpoznávacím znamením satanistů. Obrácený kříž nespatříme pouze v satanismu, ale i u katolíků!

Obrácený kříž

Máme k dispozici i video…

Video: Papež Jan Pavel II. v Izraeli

Obrácený kříž ve Vatikánu
Obrácený kříž ve Vatikánu
Obrácený kříž ve Vatikánu
Obrácený kříž ve Vatikánu

Obrácený kříž používají i čeští katolíci. Například Dominik Duka. Všimněte si i barev – černá, bílá, rudá. Jedná se o barvy satanismu!

Dominik Duka

Dominik Duka

Proč katolíci používají obrácený kříž? Jedná se kříž sv. Petra (svatopeterský kříž). Podle apokryfu* prý apoštol Petr požádal o ukřižování hlavou dolů. Jedná se ale o čirou spekulaci. V Bibli nic takového nenaleznete. I kdyby byl Petr opravdu ukřižován hlavou dolů, tak to nikoho neopravňuje, aby uctíval obrácený kříž (jako satanisté).

*Apokryf je text, který svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží, ale rozhodně se nejedná o Boží slovo. Apokryfní knihy nebyly nikdy přijaty do židovského kánonu! Křesťané ani Židé je v prvních staletích v žádném případě nepovažovali za součást Písma. Apokryf se bohužel vyskytuje i v mnoha Biblích – deuterokanonické knihy. Deuterokanonické knihy rozhodně nemají v biblického kánonu co pohledávat. Je děsivé, že satan nenápadně propašoval křesťanskou literaturu do Bible a někteří křesťané považují tuto literaturu za Boží slovo.

666
Papež František používá gesto 666 (znamení Antikrista/satana).

666

Ordo Templi Orientis
Pokud se podíváme na pektorál papež Františka, spatříme holubici letící dolů (to spatříme pouze v okultismu, ve falešném náboženství). Holubici letící dolů nalezneme v erbu řádu Ordo Templi Orientis…

Papež František

Ordo Templi Orientis byl nábožensko-magický klášter založený roku 1885, který byl původně založen na svobodném zednářství. Mezi jeho slavné velmistry patřil Aleister Crowley (britský okultista, spisovatel, filozof, jogín, špion, šachista, astrolog, malíř, hedonista, drogový experimentátor, pansexuál, pedofil), který velmi významně změnil směřování řádu. Nejdůležitější knihou pro členy řádu je Liber AL vel Legis (The Book of the Law) od Aleistera Crowleyho. Členové řádu praktikovali tzv. sexuální magii spojené s prováděním sexuálních praktik se specifickým posismem.

Aleister Crowley
Aleister Crowley

Rouhavé předměty
Rok 2015. Od levicového prezidenta Bolívie dostal papež František medaili a „krucifix“, na kterých byl místo kříže srp a kladivo. Papež tyto rouhavé předměty neodmítl.

Římsko-katolická církev s oblibou používá a propaguje mnoho dalších rouhavých předmětů…

V následující fotografii sice papež nepoužívá „satanskou“ hůl, ale objímá se s lidmi, kteří jí nosí.

Papež František pravoslavným patriarchou Bartolomějem
Papež František s pravoslavným patriarchou Bartolomějem

Audienční síň ve Vatikánu
Papež František (stejně jako jako jeho předchůdce) pořádá audience v hale, kde se nachází umělecké dílo italské architekta, kterému vévodí podivná postava v plamenech (napůl muž a napůl žena). Oficiálně to má být Ježíš Kristus. Dílo spíše ale připomíná pekelný oheň. A pokud se zadíváte na postavu, spatříte siluetu draka s křídly.

Toto umělecké dílo bych přirovnal k níže uvedenému obrázku, který představuje satana a jeho démony.

Co vám připomíná audienční hala ve Vatikánu, kde se nachází postava v plamenech? Já tam vidím hada. Koho v Bibli představuje had? Satana.

Uctíváná falešných božstev
Katolíci celá staletí uctívá bohy slunce (satana a démony).

bůh slunce

Ano, sluneční božstvo se velkém rozsahu uctívá přímo ve Vatikánu! Na Svatopetrské náměstí spatříme neuvěřitelné:

Uprostřed slunečního kola navíc lze spatřit obelisk:

Obelisk je egyptský kultovní symbol, na který se často vytesávají nebo přidělávají okultní symboly.

Sloup Nejsvětější Trojice
Sloup Nejsvětější Trojice

Pojďme se podívat dál, jak katolíci uctívají bohy slunce:

Modlářství, uctívání démonů
Velkým nešvarem římského katolicismu je uctívání a klanění se démonům…

Pražské Jezulátko
Pražské Jezulátko je malá vosková soška zobrazující Ježíše Krista jako dítě, vystavená v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze. Toto nelze navzat jinak než odpornost.

Pražské Jezulátko
Pražské Jezulátko

Uctívání smrti
V katolicismu se též uctívá smrt, což je opak toho, co by měl opravdový křesťan vyznávat.

Stará Boleslav
Katolický kostel v Římě

Závěr
Satanovu symboliku lze spatřit nejen ve falešném náboženství, ale i ve filmovém a hudebním průmyslu, na módních přehlídkách, na olympijských hrách, hudebních festivalech atd.

Římsko-katolická církev je falešné náboženství. Římsko-katolická církev odpadla od Božího slova. Není pochyb o tom, že je to satanův projekt (jako všechna falešná náboženství). Je s podivem, jak otevřeně Římsko-katolická církev propaguje satana a žádný její představitel to nekritizuje. Tedy bohužel. Nepíšu to s nějakou nenávistí či soupeřením. Je mi to líto. Velmi líto! Velmi lituji všechny oklamané katolíky, kteří podléhají klamu. Cítím potřebu na to upozornit, neboť toto náboženství vede lidi do „pekla“. Často se v našem společenství modlíme za falešná náboženství (aby nastala změna k lepšímu), odpadlické církevní organizace. Čiňte tak prosím i vy.

Sdílejte: