Církev Adventistů sedmého dne

Církev Adventistů sedmého dne vznikla v 60. letech 19. století v USA. Do začátku 20. století se jejich učení rozšířilo téměr do celého světa.

Pojďme se podívat na Adventisty pod drobnohledem:

1. Ellen Whiteová (1827 − 1915, USA) stála u zrodu této náboženské organizace. Whiteová za svého života tvrdila, že se jí zjevuje anděl, který jí dává vize (údajně obdržela více než 2000 vidění). Adventisté dodnes s oblibou citují texty z jejich článků, knih.

2. U zrodu této náboženské organizace stál i William Miller (1782 – 1849), který předpověděl, že druhý příchod Ježíš Krista nastane mezi jarem roku 1843 a jarem roku 1844.

3. Adventisté se hlásí k reformačnímu procesu, který zahájili Jan Hus, Martin Luther a další.

4. Adventisté jsou známí svojí charitativní činností. Je to v této oblasti nejaktivnější církevní organizace v České republice.

5. Adventisté nejedí nečisté maso (vepřové, pštros, zajíc…). Opírají se o verš z Izaiáše 66,17. Nemůžeme si vytrhávat jednotlivé verše, ale musíme brát Bibli jako celek! V Písmu také čteme (Nový zákon), že Bůh nařídil jíst všechna zvířata:

„Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: Vstaň, Petře, zabíjej a jez! Petr odpověděl: To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Ale hlas k němu promluvil znovu: Co Bůh očistil, neměj za nečisté! Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.“
Bible, Skutky 10,11-16

A také:

„Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Bible, Genesis 9,3-4

Nejíst maso (ochudit se o přísun vysoce hodnotných bílkovin) je satanská myšlenka, jak oslabit člověka, aby byl lépe napadnutelný démony. V tomto ohledu je velmi nebezpečné poslední dobou tak propagované vegetariánství.

6. Adventisté odmítají drogy, alkohol, tabák apod.

7. Vodní křest na obmytí hříchů následuje až po důkladném vyučování z Bible a přijetí jejího učení (viz. www.casd.cz), což je nebiblické. O křtu na obmytí hříchů více v našem článku Biblický křest. Před křtem se zavazujete, že budete dobře pečovat o své tělo a platit tzv. desátky v podobě peněz (10% ze mzdy).

8. Velmi důležitým rysem Adventistů je dodržování Soboty, jako dne klidu (svatý den). Aventisté ovšem vycházejí ze solárního (Gregoriánského) kalendáře, který se používá takřka po celém světě. O této problematice více zde.

9. Adventistický výklad o „pekle“ považuji za správný. Též jejich výklad knihy Zjevení dává smysl. Nemyslím si ale, že Antikrist (666), která má na konci věků ovládat celé lidstvo, je papež František.

Adventisté věří v mimozemský život
Zní to neuvěřitelně, ale Adventisté věří v mimozemské civilizace. Vůbec o tom nepochybují a považují to dokonce za samozřejmost. Podle Adventistů, Bůh zanechal v Bibli svědectví o tom, že existují mimozemské civilizace, viz. video níže (16 minuta). Hovoří kazatel Církve Adventistů sedmého dne:

Video: Adventisté sedmého dne – přednáška o UFO v klubu Trnava
Nahlásit nefunkční video

Okultní pozadí Adventismu
Nelze si nevšimnout okultního pozadí Adventismu. Více video…

Video: Okultní pozadí Adventismu
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Modleme se za všechny Adventisty sedmého dne. Nesoupeřme s nimi ani k nim nepociťujme žádnou nenávist!

Sdílejte: