Jak poznám problematickou církevní organizaci?

Mnohé církevní organizace se tváří jako dobro, ale přitom to jsou vlci v rouše beránčím. Jak poznám problematickou církevní organizaci? Poradíme vám.

Církevních organizací je v České republice mnoho. Některé z nich bohužel vyučují falešné náboženství. Jak poznám, že církevní organizace vyučuje falešné náboženství? Velice jednoduše:

1. Neřídí se Božím Slovem. Nějakým způsobem ho překrucuje.
2. Spolčuje se dalšími organizacemi, které se neřídí Biblí.
3. Své učení mají založené na dogmatech, rituálech, tradicích…
4. Odmítají pokřtít (křest na odpuštění hříchů) obráceného a poučeného člověka, resp. oddalují křest na neurčito. – Člověka, který přijmul Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a činí pokání (uvědomuje si své hříchy, vyznává je Bohu a nechce v nich dál pokračovat). Zástupci těchto organizací mají nebiblické požadavky: Nejdříve si tě musíme prověřit, dlouhodobé vyučování Bible je nutností (musíš projít naším kurzem Bible, který bude trvat dlouhé měsíce, rok), nejdřív si dej do pořádku svůj život, atd. Vše o vodním křtu na odpuštění hříchů zde. Naše křty zde.

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible, Skutky 2,41

5. Tvrdí, že může být pokřtěn pouze člověk, který vyznal VŠECHNY hříchy. Rozhodně netvrdím, že před křtem nemá člověk činit pokání! Pokání je nutností! Viz. předchozí bod.
6. Nekřtí bilicky (pokapání nicnevědoucího dítěte, křtí: Ve jménu Otce, Syna a Duchem řízené organizace, apod.).
7. Mají své bohy, modly – lidi, peníze, majetek…
8. Nutí platit členy sboru tzv. desátky ve formě peněz. Některé církevní organizace dokonce požadují od svých členů potvrzení od zaměstnavatele (OSVČ daňové přiznání, důchodci potvrzení od ČSSZ), kolik si kdo vydělal (zda opravdu zaplatil 10% ze svého příjmu). Některé církevní organizace dokonce požadují 10% z hrubého příjmu! Nutno podotknout, že Bohu nepatří 10% z tvého příjmu, ale všechno! Jen jen na tobě, kolik Mu chceš dát (nebo kolik ti Bůh řekl). Především to musí být dobrovolné (ze srdce)! O této problematice více ve článku Mám dávat desátky?.

„Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.“
Bible, 2. Korinstkým 9,6-7

Problematické církevní organizace
Pojďme se podívat na církevní organizace, které lze označit za problematické:

1. Římsko-katolická církev – vyučují falešné náboženství, křtí nebiblicky, modlí se k démonům (sochy, obrazy, oltáře, Marie…). V katolických kostelích naleznete tzv. vševidoucí oka a další okultní symboly. Doporučujeme: Okultní symboly, satanistická symbolika. O této církevní organizaci více zde.
2. Svědkové Jehovovi – vyučují falešné náboženství (Ježíš je pro ně nižší bůh, odmítají Boží Trojici…), nekřtí biblicky a mnoho dalšího. O této organizaci více zde.
3. Církev adventistů sedmého dneKřest na obmytí hříchů následuje až po důkladném a dlouhodobém vyučování a přijetí Bible. Před křtem se zavazujete, že budete dobře pečovat o své tělo a platit „desátky“. Více zde.

A mnoho dalších církevních organizací a sborů.

Tento příspěvek jsem psal s velkou lítostí. Rozhodně v tom nebyla nenávist (nebo soupeření) k těmto církevním organizacím ani konkrétním křesťanům. Modleme se za tyto křesťanské organizace, ať nastane změna jejich učení a vytváření si vlastních (nebiblických) pravidel.

Sdílejte: