Jak poznám problematickou církevní organizaci?

Mnohé církevní organizace se tváří jako dobro, ale přitom to jsou vlci v rouše beránčím. Jak poznám problematickou církevní organizaci? Poradíme vám.

Církevních organizací je v České republice mnoho. Mnohé bohužel vyučují falešné náboženství. Jak poznám, že církevní organizace vyučuje falešné náboženství? Velice jednoduše:

1. Neřídí se Božím Slovem. Nějakým způsobem ho překrucuje.
2. Spolčuje se dalšími organizacemi, které se neřídí Biblí.
3. Své učení mají založené na dogmatech, rituálech, tradicích…
4. Odmítají křtít ihned po obrácení poučeného člověka (po uvěření v Boha, přijmutí Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, vyznání hříchů – pokání). Zástupci těchto organizací často tvrdí: nejdříve si tě musíme prověřit, dlouhodobé vyučování Bible je nutností (musíš projít naším kurzem Bible, který bude trvat dlouhé měsíce, rok), nejdřív si dej do pořádku svůj život, atd. Vše o biblickém křtu zde. Naše křty zde.

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible, Skutky 2,41

5. Tvrdí, že může být pokřtěn pouze člověk, který vyznal všechny hříchy. Nic takového v Bibli není.
6. Nekřtí bilicky (pokapání nicnevědoucího dítěte, křtí: Ve jménu Otce, Syna a Duchem řízené organizace, apod.).
7. Mají své bohy, modly – lidi, peníze, majetek…
8. Nutí platit členy sboru tzv. desátky ve formě peněz. Některé církevní organizace dokonce požadují od svých členů potvrzení od zaměstnavatele (OSVČ daňové přiznání, důchodci potvrzení od ČSSZ), kolik si kdo vydělal (zda opravdu zaplatil 10% ze svého příjmu).  O této problematice více ve článku Mám dávat desátky?.

Problematické církevní organizace
Pojďme se podívat na církevní organizace, které lze označit za problematické:

1. Římsko-katolická církev – vyučují falešné náboženství, křtí nebiblicky, modlí se k démonům (sochy, obrazy, oltáře, Marie…). V katolických kostelích naleznete tzv. vševidoucí oka a další okultní symboly. Doporučujeme: Okultní symboly, satanistická symbolika. O této církevní organizaci více zde.
2. Svědkové Jehovovi – vyučují falešné náboženství (Ježíš je pro ně nižší bůh, nevěří v trojjediného Boha…), nekřtí biblicky a mnoho dalšího. O této organizaci více zde.
3. Církev adventistů sedmého dne – jejich bůh/modla je E. G. Whiteová (falešný prorok). Křest na obmytí hříchů následuje až po důkladném a dlouhodobém vyučování Bible. Před křtem se zavazujete, že budete dobře pečovat o své tělo a platit desátky. Více zde.

A mnoho dalších církevních organizací a sborů.

Rozhodně nemějme nenávist k těmto církevním organizacím ani konkrétním křesťanům. Nesoupeřme s nimi. Modleme se za ně, ať se změní jejich učení a počínání.

Sdílejte: