Je možná návštěva Nebe a pekla?

Existuje mnoho svědectví lidí, kteří tvrdí, že je navštívil Ježíš Kristus a ukázal jim Nebe nebo peklo (nebo obojí). Tito lidé shodně líčí krutosti páchané démony na lidech, kteří v pekle velmi trpí. Pojďme se podívat na konkrétní případy.

Akiane Kramarik
Akiane Kramarik je dnes mladá žena, která narodila v Mount Morris ve státě Illinois v USA. Akiane začala mít ve svých čtyřech letech duchovní vize, na základě kterých začala kreslit obrazy. V šesti letech prý měla vidění Nebe a namalovala vše, co tam viděla (Ježíše Krista, krajinu…). Není pochyb o tom, že Akiane je velmi nadaná dívka a její obrazy jsou nádherné.

Akiane Kramarik
Akiane Kramarik v dětství

Video: Obrazy Akiane Kramarik 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Obrazy Akiane Kramarik 2.
Nahlásit nefunkční video

Zajímavé je, že v některých jejich obrazech vidím (možná je to jen můj subjektivní pocit) tvář zpěváka George Michaela…

V jiném jejím obrazu zase vidím prvky New Age.

Akiane Kramarik

Colton Burpo
Rok 2011. Tříletý chlapec Colton Burpo se během náročné operace ocitl ve stavu klinické smrti, kdy se prý v Nebi setkal s Bohem a s mrtvými příbuznými.

Video: Colton Burpo – návštěva Nebe
Nahlásit nefunkční video

Bill Wiese
Bill Wiese měl v listopadu 1998 neuvěřitelný zážitek. Ocitl se v pekle kde spatřil Ježíše Krista. Bill prý v pekle zažil neuvěřitelnou hrůzu…

„V pekle je mnoho věcí jako ohnivé jámy a obrovská ohnivá místa. Také vězeňské kobky s obyčejnými závorami na dveřích. V jedné z nich jsem se ocitl i já. V té kobce jsem potkal někoik démonů, kteří byli posláni, aby mě mučili. Jejich těla byla pokryta šupinami jako jsou u zmijí. Způsobovali mi nesnesitelná muka. Jeden démon se mě dotkl svými hnáty a začal trhat mé tělo. Cítil jsem hroznou bolest. Divil jsem se, že mé rány nekrvácely, že v mém těla nebyla krev ani jiná tekutina.“
Bill Wiese

Video: Bill Wiese, 23 minut v pekle 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Bill Wiese, 23 minut v pekle 2.
Nahlásit nefunkční video

Mary K. Baxter
Mary K. Baxter tvrdí, že 10x byla v Nebi, kde viděla děti, kteří tam chodí do školy a vyučují je tam lidi a andělé. Starci tam prý vypadají na 33 let. V Nebi je prý mnoho místností, kde se nachází velké množství knih. Mary také tvrdí, že v roce 1976 byla v pekle, a to celkem 30x. Každou noc prý v pekle strávila tři hodiny. Do Neba a pekla jí měl zavést Ježíš Kristus.

„Modlila jsem se a zjevil se mi Ježíš Kristus v lidské podobě. Místnost zaplnila oslnivá záře. Když záře zmizela, stál tam Ježíš a řekl: Zjevil jsem se ti s tím záměrem, aby jsem tě vzal na cestu a ukázal ti hlubiny, muka a rozličné úrovně „pekla“. Co ti ukážu, je poselství pro celý svět, ne jen pro pár lidí.“
Mary K. Baxter

„Peklo je uprostřed Země. Má tvar lidského těla ležícího na zádech. Má různé úrovně, stupně a rozličné ohně mučení.“
Mary K. Baxter

Video: Mary K. Baxter – návštěva Nebe a pekla
Nahlásit nefunkční video

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin (1917-2003) byl též údajně v Nebi i pekle. Dne 2. září 1950 se ocitl v Nebi, kde hovořil s Ježíšem Kristem. Následně sestoupil na krátkou, v jeho životě již čtvrtou exkurzi do pekla. Hagin se prý nakonec se setkal i s apokalyptickým jezdcem, který mu předal svitek o velkém probuzení poslední doby. Při tomto navštívení stál Hagin s Ježíšem před Božím trůnem a Ježíš se dotkl Haginových rukou, takže “jej pálily jako by v nich držel žhavý uhel”. Ježíš při tom Haginovi řekl: “Pomazal jsem tě a povolal a dal ti zvláštní pomazání ke službě nemocným.” Celkem Hagin prožil sedm osobních návštěv Ježíše Krista, čtyřikrát sestoupil do pekla, navštívil Nebe a měl nespočet vidění a slyšení. V posledku podpořil hnutí Svatého smíchu. Co je Svatý smích? Videa naleznete zde.

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin

Angelika Zambrano
Ekvádorská dívka Angelika Zambrano měla v roce 2008 vidění Ježíše Krista, Nebe a pekla. Toto se odehrálo během 23 minut stavu její klinické smrti. Angelika prý mj. v pekle viděla zesnulého papež Jana Pavla II., který prý za života dával přednost penězům. Ježíš Angelice řekl, že o všem co viděla, má říct lidem.

Video: Angelika Zambrano – návštěva Nebe a pekla
Nahlásit nefunkční video

B. W. Melvin
B. W. Melvin byl ateista, který se v červenci roku 1980 v Tucsonu (stát Arizona) napil nakažené vody, kterou někdo nechal v termosce na místní stavbě, kde pracoval a dostal choleru. Byl dehydrovaný a jeho zdravotní stav byl smrtelně vážný. Během klinické smrti měl vidění Boží Trojice a pekla. Ježíš mu prý řekl, že má o těchto věcech vydávat svědectví.

B. W. Melvin
B. W. Melvin

Video: B. W. Melvin – vidění Boží Trojice a pekla
Nahlásit nefunkční video

Daniel Ekechukwu
Daniel Ekechukwu je pastor z Afriky, kterého měl v roce 2001 vzkřísit z mrtvých známý evangelista Reinhard Bonnke, jehož krédo je: „Vyprázdnit peklo a zalidnit Nebe“. Daniel tvrdí, že byl dva dny v Nebi a pekle, kde zažil šokující věci. Na tato místa ho prý zavedl anděl.

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Video: Daniel Ekechukwu – návštěva Nebe a „pekla“
Nahlásit nefunkční video

Alexander Barkoci
Alexander Barkoci měl vidění Nebe. O pekle hovoří, že je to reálné místo.

„Peklo je reálné místo.“
Alexander Barkoci

Video: Alexander Barkoci – svědectví o Nebi
Nahlásit nefunkční video

Video: Alexander Barkoci – svědectví o pekle
Nahlásit nefunkční video

A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Podobných svědectví je opravdu hodně.

Výše uvedení lidé shodně tvrdí, že je Boží Syn (v jednom případě anděl) zavedl do Nebe, pekla. Pojďme si ještě říct, že tito lidé, na základě jejich vidění, vydělávají nemalé peníze (přednášky, knihy, DVD…). Nutno ještě dodat, že některá „vidění“ mohou způsobovat nečistí duchové – démoni. Satan chce takto lidi (včetně křesťanů) máct. Podobné je to u tzv. Torontského požehnání, kdy jsou lidi sráženi démonskou mocí.

Peklo
Je možné, aby byl někdo před druhým příchodem Ježíše Krista na Zemi mučen v pekle? To se dozvíte ve článku Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?.

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible překlad 21. století, Kazatel 9,10

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible překlad 21. století, Žalm 115,17

Závěr
Cílem tohoto článku není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale předložit podněty k zamyšlení. V každém případě si všechno ověřujte v Bibli, poslouchejte (neuhašujte) Ducha svatého. A v každém případě se modlete za lidi, kteří mají vidění.

Sdílejte: