Lidé žili společně s dinosaury

Evolucionisté tvrdí, že evoluce dinosaurů začala před 230 miliony let. Hromadně prý vyhynuli před 60 miliony let. Evolucionisté též tvrdí, že člověk současný se objevil asi před 100 000 lety. Tedy, že žádný člověk nežil v době dinosaurů. Jenže nejnovější vědecké výzkumy dokazují, že dinosauři a lidé žili v téže době.

Bible nám jasně říká, že dinosauři a lidé žili společně. Bůh stvořil Zemi a vše živé cca před 6 000 lety. Do dob Noe žili lidé i dinosauři společně. Proto lidé a dinosauři leží ve stejné geologické vrstvě. To je pozůstatek doby potopy z dob Noe.

Čti: Evoluce je velký podvod
Čti: Noemova Archa

Sdílejte: