Vztah s Bohem

Žijeme ve světě plném zla v různých podobách. Satan ovládl tento svět pomocí lidí, kteří mu oddaně slouží. Málokdo se udrží a nepodlehne těmto nástrahám. Zejména bezbožní lidé se nechají pohltit a zaneprázdnit vším, co jim svět nabízí. Nedokáží si odepřít tužby těla. Skrze tužby těla satan manipuluje miliardami lidí po celém světě. Lidi dneska doslova dychtí po pozemských věcech, které tady po nás zůstanou – mobilní telefon, hry…. Skrz satana jsou tito lidé pohlceni tužbami tohoto pomíjivého světa a ignorují věčnost Boha. Jedině Bůh ti může dát lásku a pokoj, toho se od satana nikdy nedočkáš. V Bibli stojí, že satan je od samého počátku lhář a vrah. A je to naprostá pravda. On zabil strašně moc lidí. Nepodléhej mu, odprosť se od něho. Hledej Boží lásku, vztah s Bohem.

Křesťanský vztah s Bohem
Vztah s Bohem věřícího člověka musí být láskyplný a silný. Boha musíš mít za všech okolností na prvním místě (i v době soužení). Satanovým cílem je oddálit člověka od Boha natolik, že tento vztah s Bohem časem vychladne. Pokud tvůj vztah s Bohem vychladne, přestaneš Mu věřit a už tolik nebudeš vyhledávat Jeho společenství (křesťanská setkání, pročítání Bible, modlitby…). Když tvůj vztah s Bohem začně slábnout, v tu chvíli si to ani neuvědomuješ, mluvíš a jednáš (jen na oko) jako křesťan, ale v srdci už Boha nemáš na prvním místě. Jednou zjistíš, že nemáš potřebu číst Bibli ani chodit na shromáždění. Jednou se může stát, že se od Něho úplně odprostíš, zavrhneš Ho. Satan vyhrál. Nejeden křesťan takto odpadl. Takovéto odpadnutí nenastane zpravidla naráz, satan je natolik chytrý, že člověka pozvolně oddaluje od Boha. Člověk si to ani neuvědomí, Bůh, který byl před pár měsíci na prvním místě, je dneska tak daleko. Satan nám namlová, že nemáme dost času na Boha, že jsou důležitější věci. Satan oddaluje křesťany od Boha skrze pozemské tužby a modly (klanění se sochám, koníčky, peníze, internet, sledování televize, móda, sex…). V Bibli stojí, že nemáme být přátelé tohoto světa. A je to naprostá pravda! Kdo totiž miluje tento svět, žije pro satana, ne pro Boha.

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Exodus 20,3-5

Někdy k ochladnutí vztahu s Bohem přispívají křesťanské církve, které též manipuluje satan. Někteří pastoři chtějí ovládat bratry a sestry. Například tím, že jim nevhodně zasahují do soukromých životů. Například Římská církev vyžaduje od členů vyznávání hříchů knězi. Hříchy se mají vyznávat Bohu. Navzájem si máme vyznávat hříchy za účelem uzdravení (Jakub 5,16). A není to jen Římská církev, další církve a sbory zase kritizují nízké/žádné desátky. To také nepřísluší žádnému člověku. A tak dále.

„Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“
1. Jan 1,9

Bůh vidí nerad lidi, kteří se Mu vzdalují. On je totiž žárlivě milující. Jak poznám, že můj vztah s Bohem slábne? Zeptej se sám sebe, zda máš v sobě tu prvnotní lásku a horlivost sloužit Mu. Pokud ne, tvoje láska k Němu vychladá.

Chápu, že jsi zpočátku žádné nebezpečí neviděl. Pokud jsi identifikoval slábnoucí vztah k Bohu, je potřeba to změnit. Začni s Bohem znovu a navždy! Stačí si uvědomit tvé oddálení od Boha a vyznat to. Buď opět pevně zakotven v Bohu! Bůh na to čeká.

Jsem nevěřící, jak získám vztah s Bohem?
Musíš v Něho věřit, přijmout Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele, vyznat Mu své hříchy a chtít dál nehřešit. Pak se nech pokřtít a Boží Duch tě promění a bude tě naplňovat. Pokud po vztahu s Bohem toužíš, řekni Mu to! Zavři se do pokojíku, odhoď všechny zábrany a mluv s Ním. Upřímně s Ním hovoř, dychti po Jeho společenství, studuj Bibli, poznávej Boha, Měj s ním důvěrný vztah. Lidi si to neuvědomují, ale tohle je jediný důvod, proč tady jsme.

Sdílejte: