Zpívat píseň lásky smím

Křesťanská píseň Zpívat píseň lásky smím

Zpívat píseň lásky smím
svému Pánu, svému Králi.
Vděčný jsem, když přijdeš k nám
za Tvou přízeň, za Tvou blízkost.

Jsem rád, že smím být dítětem Tvým.
Není nic, co chtěl bych víc,
než být v Tvém náručí,
ve Tvém náručí,
ve ztišení blízko Ti být,
ve Tvém náručí.