Křesťanské obrázky

Pěkné křesťanské obrázky s textem ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
BŮH JE MÁ ZÁCHARNA!

BŮH JE MÁ ZÁCHRANA!

Všichni říkají Bohu: DEJ MI. Málokdo říká: DĚKUJI ZA VŠECHNO, CO MÁM.

Všichni říkají Bohu DEJ MI

Jak se dostat do nebe? Musíš prožít pravé pokání, skutečnou proměnu srdce.

Jak se dostat do nebe?

Bůh tě povede. Jen Mu věř!

Bůh je ten, kdo mi dává sílu!

BOŽÍ TROJICE JE TADY OD POČÁTKU.

Vždy je lepší kráčet sám s Bohem, než s davem lidí, kteří jdou nesprávným směrem.

Když máš Boha, máš všechno!

Když se skutečně modlíme, něco se v nás mění.

Dobrá zpráva! Bůh tě miluje!

Ve svém životě jsem udělal mnoho chyb, ale mám Ježíše, který mi je odpustil.

Nebojím se povědět celému světu, že Ježíš Kristus je má láska, že on mi dává sílu!

Naše tvář je kniha, ve které mnozí mohou číst, ale její titul zná pouze Bůh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka