Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

I když to vypadá, že se nikdo nestará, Bůh ano.

Nech Boha, ať vede tvůj život.

O tom, jak blízko jsi Bohu, rozhoduješ ty sám.

Bůh neplní všechna naše přání, ale dodržuje všechny svoje sliby.

Bože, pokud se začnu vzdávat, pomoz mi pokračovat.

Boží pomoc je vzdálená jen jednu modlitbu.

To, co dává Bůh, je vždy lepší než to, o co prosí člověk.

Odevzdej všechno Bohu a On tě provede skrz každý den.

Ať je tvoje víra větší než tvůj strach.

Jestli to tak má být, Bůh připraví cestu.

Radujte se a jásejte, protože máte velkou odměnu v Nebi!

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“
Jan 14, 1-2

Čím blíž jste k pastýři, tím dále jste od vlků.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka