Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

Bůh ví, co potřebuješ ještě dříve, než ho o to požádáš.

Tvé trápení je dočasné, odměna je věčná.

Mnohokrát jsem zklamal a i přesto Tvoje láska zůstává. Děkuji!

Dej Boha na první místo a nech Ho, ať udělá zbytek.

Když Bůh je ti vším, už nemůžeš nic ztratit.

Bůh není nikdy tak zaneprázdněn, aby neslyšel Tvé modlitby.

Víra nás učí žít a život nás učí věřit.

Pokud si Bůh myslí, že to máš mít, dá ti to.

Ježíš je všechno, co potřebuješ!

Život je těžký, ale bez Boha je těžší.

Ježíš je i dnes s tebou. Chrání tě před pádem, chce tě naplnit Duchem Svatým… Stačí věřit a dovolit mu to.

Držte se zdravého slova našeho Pána Ježíše Krista.

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Matouš 28, 19-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka