Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

Víra tu není proto, abychom se překážkám vyhýbali, ale abychom jimi prošli.

Udělej si čas na ztišení a setkání s Bohem.

Když nemůžeš mluvit s lidmi o Bohu, mluv s Bohem o lidech.

Víra v Boha vidí neviditelné, věří v neuvěřitelné a dostává nemožné.

Když se modlím, náhody se stávají častěji.

Zkoušky života nám Bůh posílá, aby nás vybudoval, ne aby nás zlomil.

Kdybys Bohu děkoval více za radosti, co ti dává, vůbec by ti nezbyl čas na stěžování.

Bože, věřím ti. Ukaž mi cestu, kterou mám jít.

Ježíš je mezi tebou a tvými težkostmi.

Pane, ty jsi ten, který pořád stojí, když se všechno ostatní rozpadá.

Ježíš je tvá naděje!

Pokud Boží Slovo jenom slyšíme a nečiníme ho, klameme sami sebe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka