Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

Víra v Boha zahrnuje víru v Jeho načasování.

Ježíši, děkuji za všechno!

Odpustit neznamená, že jsi slabý. Znamená to, že tvoje láska je silná.

Když nastane soužení, tehdy jsme Bohu nejblíž.

Vím, že Boha vždycky nechápu, ale vím, že Bůh vždycky chápe mě.

Ježíš tě miluje se všemi tvými nedostatky.

Modli se, protože Bůh Tě slyší!

Kdykoliv se cítíš osamělý, jen zavři oči a řekni: Bůh je se mnou.

Žádná modlitba pro Něj není moc malá.

Nebojím se ničeho. Bůh je můj úkryt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka