Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

Když nemáš sílu, opři se o Boha.

Modlím se, aby mi dal Bůh ducha odvahy, lásky, síly a sebeovládání.

Proti trampotám života dal Bůh člověku 3 věci: víru, naději a lásku.

Když nemůžeš spát, nepočítej ovečky, mluv k Pastýři.

Bůh Tě nikdy neopustí.

Nezáleží na tom, kde v životě jsi, ale kdo je s tebou.

Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.

Chval Pána vším, co děláš.

Víra v Boha mění všechno.

Bůh obnovuje moji duši.

Bůh nebydlí v chrámech udělaných rukama.

Bůh zaslíbil, že těm, kdo ho hledají, zjeví jasně svou vůli. Měj pevnou víru!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka