Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

Věříš mi, i když je má odpověď „čekej“? Ježíš.

Pane, dávám ti vše do tvých rukou.

Když svět říká „Vzdej to“, naděje říká „Zkus to ještě jednou“.

Bůh na tom pracuje. Věř a nevzdávej to.

Zkus to znovu, tentokrát s Bohem.

Bůh ví, s čím bojuješ, a pořád tě miluje.

Některé věci se můžeš naučit jen v bouřce.

Bůh tě nikdy nepřestane milovat.

Čekej a zakusíš od Boha to nejlepší.

Začni svůj den chválou a modlitbou.

Neměj strach. Užívej si Božího pokoje!

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach“
Jan 14,27

Když Bůh je ti vším, už nemůžeš nic ztratit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka