Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

Duch Svatý prorůstá jak tráva asfaltem.

Dej Bohu své utrpení dříve, než mu podlehneš.

Být Božím dítětem znamená držet se Boží ruky.

Někdy i ten nejmenší krok správným směrem může být největším krokem tvého života.

Bůh obvykle vkládá víru do prázdných rukou, které jsou připraveny ji přijmout jako dar.

Kdo mne hledá celým svým srdcem, nalezne mne.

Pomůžu ti nést tvoje břemeno. Ježíš

Drahý Otče, věřím ti a odevzdávám ti svůj stres a obavy.

Děkuji, Bože, za tvou dobrotu.

Ježíši, chci tě chválit celým srdcem.

Bůh ví, proč tě dal tam, kde jsi teď. Důvěřuj mu celým srdcem.

Bůh tě slyší na každém místě kde jsi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka